Weet jij nog niet wat je gaat stemmen? Dit willen de partijen met klimaat, veiligheid, woningmarkt en andere belangrijke thema's

De stembussen zijn geopend! Wat willen de partijen met thema’s als onderwijs, zorg, klimaat, veiligheid en immigratie? Een overzicht met alle partijen die in de peilingen op minimaal 1 zetel staan.

Wat willen de partijen met de grote thema's?

Wat willen de partijen met de grote thema's?

Inkomen

VVD:
- Minimumloon 10% omhoog
- Uitkeringen stijgen niet mee en worden bevroren
- Hogere WW in eerste 7 maanden, daarna lager
- Lagere belasting over de eerste €22.000 inkomen, kortingen omhoog

PVV:
- Btw omlaag
- Minimumloon omhoog

CDA:
- Eén tarief voor minimumuurloon
- Belasting over eerste €65.000 omlaag naar 34,4%
- Spaartaks vervangen door belasting op werkelijk rendement

D66:
- Eén tarief voor minimumuurloon plus verhoging van 10%. Uitkeringen stijgen deels mee
- Inkomstenbelasting in vijf schijven.
- Hogere spaartaks (40%) voor grote vermogens en extra vermogensbelasting boven €1 miljoen.
- Verhoging van arbeids- en inkomensafhankelijke combinatiekorting

GL:
- Minimumloon stijgt met 20%, gekoppelde uitkeringen stijgen mee
- Terug naar vier schijven bij inkomstenbelasting, extra taks voor hogere inkomens
- Afschaffen heffingskorting, arbeidskorting en ouderenkorting, in plaats daarvan heffingskorting voor werkenden van maximaal €8000
- Extra spaartaks boven €1 miljoen

SP:
- Minimumloon gelijktrekken en verhogen met 22,3%, gekoppelde uitkeringen stijgen mee
- Arbeidskorting met €448 omhoog, heffingskorting met €319
- Invoering van een vijfschijvenstelsel in de inkomstenbelasting, extra taks voor hogere inkomens
- Spaartaks omhoog, extra taks boven €1 miljoen

PvdA:
- Minimumloon gelijktrekken en verhogen met 13,3%, gekoppelde uitkeringen stijgen mee
- Invoering van een vijfschijvenstelsel in de inkomstenbelasting, extra taks voor hogere inkomens
- Heffings- en inkomensafhankelijke combinatiekorting omhoog
- Inkomensafhankelijk ’werknemersvoordeel’ vervangt arbeidskorting

CU:
- Minimumloon gelijktrekken en verhogen met 10%, uitkeringen stijgen mee
- Toeslagen en kortingen afgeschaft en vervangen door inkomensafhankelijke werkendenkorting en basiskorting
- Lage tarief inkomstenbelasting omlaag naar 35%. Hoog tarief omhoog naar 50%

PvdD:
- Minimumloon met 40% verhogen, uitkeringen stijgen mee
- Belastingtarief in laagste schijf omlaag, in hoogste schijf verhogen naar 60%

SGP:
- Algemene heffingskorting afgeschaft, in plaats daarvan draagkrachtkorting: hoogte hangt af van inkomen en type huishouden
- Tarief eerste schijf inkomstenbelasting omlaag naar 36,8%
- Inkomens van partners bij elkaar opgeteld en in tweeën gedeeld als grondslag voor belasting

FvD:
- Werken moet lonen
- Kleinere overheid, dus belastingen kunnen omlaag

50PLUS:
- ‘Structurele verhoging minimumloon’
- Belastingstelsel drastisch vereenvoudigen
- Koppeling tussen uitkerkingen en lonen blijft gehandhaafd

DENK:
- Minimumloon omhoog
- Terug naar vier schijven bij inkomstenbelasting, extra taks voor hogere inkomens
- Extra belasting op ‘exorbitante salarissen’

JA21:
- Hogere belastingvrije voet bij inkomstenbelasting
- Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
- Verlaging BTW-tarieven

Volt:
- Werken moet lonen
- Minimumloon omhoog met 10%
- Iedereen van 18 tot en met 20 krijgt loon van 21-jarige
- Hierdoor groter financieel verschil met bijstandsuitkering

Pensioen

VVD:
- Keuze om AOW maximaal 5 jaar later in te laten gaan
- Verplichting pensioenopbouw tot maximaal €60.000 euro inkomen

PVV:
- AOW-leeftijd terug naar 65
- Zware beroepen na 40 jaar werken met pensioen
- Stoppen met nieuw pensioenstelsel

CDA:
- Kleine verhoging AOW-uitkering
- Keuze om AOW 3 jaar later in te laten gaan

D66:
- Keuze om AOW 3 jaar later in te laten gaan
- Verplichting pensioenopbouw tot maximaal €60.000 inkomen

GL:
- Alleenstaandeouderenkorting afschaffen, korting voor gepensioneerden van maximaal €5000 euro per persoon
- Werkgever moet verplicht pensioen opbouwen voor werknemers tot inkomen van €60.000

SP:
- AOW-leeftijd terug naar 65 jaar
- Verplichte pensioenopbouw voor zelfstandigen tot inkomen van €80.000
- Ouderenkorting met €80 omhoog

PvdA:
- Keuze om AOW drie jaar later in te laten gaan
- Verplichte pensioenopbouw voor zelfstandigen en werkgevers zonder pensioenopbouw tot inkomen van €80.000
- Maximale ouderenkorting met €339 omhoog

CU:
- (Alleenstaande)ouderenkorting afgeschaft, in plaats daarvan belastingkorting voor ouderen

PvdD:
- AOW-uitkering omhoog
- Keuze om AOW eerder in te laten gaan tegen lagere uitkering
- AOW op 65 jaar voor mensen die 40 jaar hebben gewerkt of dan een uitkering hebben

SGP:
- Optie om AOW drie jaar later in te laten gaan
- AOW-leeftijd stijgt sneller: 10 maanden bij elk jaar gestegen levensverwachting

FvD:
- Pensioenkorting compenseren door hogere AOW
- AOW-leeftijd naar 65 jaar, zware beroepen mogen na 40 jaar werken

50 Plus:
- ‘Volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd’
- Dertiende maand voor AOW’ers
- ‘Handen af van huidige pensioenstelsel’

DENK:
- Stoppen versnelde verhoging AOW-leeftijd
- Bijstandsuitkering met meer mogelijkheden om bij te verdienen en te sparen

JA21:
- Variabele pensioenleeftijd
- Voor zware beroepen wegen veertig gewerkte arbeidsjaren zwaar AOW-leeftijd

Volt:
- Overheid moet met pensioenfondsen en verzekeraars in overleg voorvorming bouwfonds voor nieuwe woningen

Energie

VVD:
- Inzetten op kernenergie
- Gas importeren
- Gedeeltelijke sluiting kolencentrales

PVV:
- Stoppen met klimaatbeleid
- Blijven inzetten op aardgas (boren uit Noordzee en importeren)
- Inzetten op kernenergie
- Kolencentrales openhouden

CDA:
- Inzetten op kernenergie
- Kolencentrales niet genoemd

D66:
- Sluiten kolencentrales
- Bouw veel windmolens op zee
- Inzetten op schone vormen enerige als groene waterstof
- Focus op gezamenlijke aanpak Europa

GL:
- Windparken op zee
- Inzetten op schone vormen enerige als groene waterstof
- Sterke focus op gezamenlijke aanpak Europa

SP:
-  ‘Grote vervuilers’ laten betalen
- Geen biomassa, gaswinning of kernenergie

PvdA:
- Sluiten kolencentrales
- Geen kernenergie
- Inztten op groene waterstof

CU:
- Kerncentrale Borssele langer open, geen nieuwe investeringen kernenergie
- Gasinfrastructuur ombouwen voor hernieuwbare gassen
- Inzetten op projecten als geothermie en groene waterstof

PvdD:
- Geen kernenergie
- Inzetten op wind- en zonne-energie
- Aardwarmte onderzoeken

SGP:
- Inzetten op nieuwe technieken. Meer geld naar innovatie dan naar windmolenparken

FvD:
- Inzetten op kernenergie
- Opzeggen klimaatakkoord Parijs
- Stoppen met windmolens, zonneparken en biomassa
- Blijven inzetten op gas

50 Plus:
- Inzetten op nieuwe technieken

DENK:
- Kolencentrales sluiten
- Inzetten op wind- en zonne-energie

JA21:
- Inzetten op kernenergie
- Blijven inzetten op aardgas

Volt:
- Inzetten op kernenergie (in transitie naar andere, vernieuwende vormen)
- Sterke focus op gezamenlijke aanpak Europa

Wonen

VVD:
- Sociale huren bevriezen
- Fonds van 100 miljoen voor nieuwbouw

PVV:
- Huren verlagen
- ’Handen af van de hypotheekrenteaftrek’
- Permanente bewoning van vakantiehuizen mogelijk maken

CDA:
- Starters onder NHG-grens mogen 16,1% van woningprijs renteloos lenen, krijgen maximaal 50% van verlies bij verkoop vergoed
- Overdrachtsbelasting voor niet-eigenwoning naar 10%, corporaties uitgezonderd

D66:
- Hypotheekrenteaftrek helemaal afbouwen, verdwijnt in 2030

GL:
- Huurtoeslag ook voor onzelfstandige woningen
- Overdrachtsbelasting voor niet-woningen naar 10%
- Hypotheekrenteaftrek helemaal afbouwen, verdwijnt in 2030

SP:
- Hypotheekrenteaftrek nog tot maximaal een eigenwoningschuld van €350.000

PvdA:
- 1 miljard voor een nieuwbouwfonds
- Starters krijgen premie bij kopen eerste woning,terug te betalen bij verkoop met overwaarde
- Hypotheekrenteaftrek helemaal afbouwen, verdwijnt in 2036
- 10% overdrachtsbelasting voor niet-eigenwoningen, uitzondering voor corporaties

CU:
- Woning en hypotheekschuld gaan stap voor stap naar vermogensbelasting
- Geen overdrachtsbelasting voor mensen die gaan wonen in huis dat ze kopen

PvdD:
- Huren worden niet verhoogd
- Hypotheekrenteaftrek over maximaal €350.000
- Veestapel verkleinen om ruimte voor woningen te creëren

SGP:
- 100 miljoen voor wooncombinaties ouderen en jongeren

FvD
- Vooral woningen in middensegment bouwen
- Hypotheekrenteaftrek niet verder afbouwen

50PLUS:
- Huurverhogingen blijven komende vier jaren beperkt tot inflatieaanpassingen

DENK:
- Huurstijgingen sociale huur aan banden leggen
- Zelfbewoningsplicht
- Rentevrije hypotheek voor iedereen

JA21:
- Nieuwe stad stichten van 75.000 tot 150.000 inwoners waar starters, jonge gezinnen en ouderen zich vestigen
- Woningen realiseren voor middenklasse en zo doorstroming bevorderen
- Eigenwoningbezit stimuleren en eigenwoningforfait afschaffen
- Minister van volkshuisvesting

Volt:
- Wonen in andere landen binnen Europa moet makkelijker worden
- Terugkomst ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordering voor regie op bouwen

Onderwijs

VVD:
- Collegegeld voor bachelor van natuur-, techniek-, leraren- en zorgopleiding halveren
- Streep door halvering collegegeld alle eerstejaarsstudenten
- Hoger loon voor ’excellente’ leraren

PVV:
- Elke dag Nederlandse vlag hijsen op scholen
- Stoppen met leenstelsel, terug naar basisbeurs
- Taal en rekenen centraal

CDA:
- Inkomensafhankelijke basisbeurs
- 100 miljoen voor hogere salarissen en lagere werkdruk basisonderwijs

D66:
- 3 miljard voor lagere werkdruk, meer onderzoek en meer naschoolse activiteiten
- Salarissen basisschoolleraren gelijk te trekken met middelbare school, lonen voor alle leraren omhoog
- Basisschoolklassen met maximaal 23 leerlingen

GL:
- Een ’startkapitaal’ van €10.000 voor 18-jarigen
- Ook studenten die onder leenstelsel vielen krijgen de €10.000 als compensatie
- Loon van leraren basisschool gelijktrekken met middelbare school
- 1,7 miljard voor kleinere klassen, lagere werkdruk en meer begeleiding studenten

SP:
- Basisbeurs terug
- 4,2 miljard voor compensatie studenten in leenstelsel
- Loon van leraren basisschool gelijktrekken met middelbare school
- Klassen basisschool maximaal 23 leerlingen

PvdA:
- 4 miljard voor compensatie studenten in leenstelsel
- Basisbeurs terug
- Loon van leraren basisschool gelijktrekken met middelbare school
- 1,6 miljard voor meer leraren, loonsverhoging, onderzoek en kleinere klassen

CU:
- Voucher van €4000 voor studenten uit leenstelsel, in te zetten om studieschuld kwijt te zetten
- Loon van leraren basisschool gelijktrekken met middelbaar onderwijs
- 300 miljoen voor beter basis- en middelbaar onderwijs

PvdD:
- Salarissen leraren omhoog, werkdruk omlaag
- Loon van leraren basisschool gelijktrekken met middelbaar onderwijs
- Basisbeurs terug

SGP:
- Loon van leraren basisschool gelijktrekken met middelbaar onderwijs
- 100 miljoen extra voor hoger onderwijs
- Ruimere aanvullende beurs

FvD:
- Hogere lonen voor leraren
- Maximaal 23 leerlingen per klas

50PLUS:
- Basisbeurs terug
- Beloning leraren basis- en voorgezet onderweijs moet worden ‘versterkt’
- Meer mogelijkheden voor volwassenonderwijs

DENK:
- Basisbeurs terug
- Dezelfde eindtoets voor iedereen
- Hogere beloning leraren op achterstandsscholen
- Beter salaris in basisonderwijs
- Migratieverleden, antidiscriminatie en koloniale verleden als kerndoelen in onderwijs

JA21:
- Loon van leraren basisschool gelijktrekken met middelbaar onderwijs
- Herinvoering studiebeurs, gerelateerd op inkomen ouders
- Kleinere klassen

Volt:
- Basisbeurs terug
- Collegegeld afschaffen
- Minder administratie voor leraren
- Erkenning diploma’s in alle EU-lidstaten

Zorg

VVD:
- Eigen risico bevriezen op €385 per jaar
- 100 miljoen voor flexibele ic-capaciteit in crisistijd
- Artsen verplicht in loondienst

PVV:
- Salarisverhoging en voltijdbonus
- Investeren in zorg, crisisreserve aanleggen
- Afschaffen eigen risico

CDA:
- Hogere lonen voor verpleegkundigen en verzorgenden
- Eigen risico bevriezen op €385 euro per jaar, slechts 50% van de zorgkosten tot eigenrisicogrens betalen
- Artsen verplicht in loondienst

D66:
- Lonen in de zorg met 1% verhogen
- Eigen risico bevriezen op €385, zorgpremie halveren
- Artsen verplicht in loondienst

GL:
- Lonen van lage en middeninkomens in de zorg verhogen
- Zorgtoeslag afgeschaft, zorgpremie naar €120 per jaar
- Inkomensafhankelijk eigen risico van €0 tot €750
- Artsen verplicht in loondienst

SP:
- Lonen in de zorg met 5% verhogen
- Zorgtoeslag en eigen risico afgeschaft
- Zorgstelsel wordt publiek met Nationaal Zorgfonds. De zorgpremie wordt inkomensafhankelijk en minstens €325 euro per jaar
- Artsen verplicht in loondienst

PvdA:
- Lonen in de zorg met 3% verhogen
- Zorgtoeslag wordt afgeschaft
- Eigen risico en zorgpremie halveren
- Artsen verplicht in loondienst

CU:
- Lonen met 1% verhogen
- 100 miljoen voor flexibele ic-capaciteit
- Eigen risico bevriezen op €385
- Artsen verplicht in loondienst

PvdD:
- Lonen in de zorg verhogen
- Eigen risico afschaffen en ziekenfonds weer terug

SGP:
- Lonen in de zorg verhogen

FvD:
- Eigen risico naar €200
- Salarisverhoging voor verzorgenden en verpleegkundigen

50PLUS:
- Eigen risico naar €200
- Kijken hoe eigen risico kan worden afgeschaft
- Meer zorg thuis en naar de wijken via technologie en kleinere klinieken

DENK:
- Eigen risico afschaffen
- Salarissen top zorg verlagen
- Artsen verplicht in loondienst

JA21:
- Uitbreiding IC-capaciteit

Volt:
- Minder administrieteve lasten voor zorgpersoneel
- Beloofde loonsverhoging van 6,5% in twee jaar realiseren
- Invoeren Europese suikertaks (naar voorbeeld Ierland, Portugal, Frankrijk, België)

Verkeer

VVD:
- 1 miljard extra voor het infrastructuurfonds
- 100 miljoen euro voor verlaging motorrijtuigenbelasting
- Kilometerheffing voor elektrische auto’s (niet doorgerekend)

PVV:
- Maximumsnelheid naar 140 km/u
- Geen rekeningrijden
- Investeren in nieuwe en veilige wegen

CDA:
- Tarief bijtelling naar 25%, voor elektrische voertuigen eerst naar 20 en uiteindelijk 22%
- Voor elektrische auto’s: kilometerheffing (5 cent p/km, 8 cent op drukke wegen) en afschaffen motorrijtuigenbelasting
- Verdubbeling vliegbelasting

D66:
- 2 miljard extra, vooral voor openbaar vervoer
- Kilometerheffing vervangt motorrijtuigenbelasting
- Vliegbelasting omhoog met €20 voor korte en €15 voor lange vluchten

GL:
- 1,5 miljard investeren in spoorwegen, 1 miljard in fietsinfrastructuur, streep door asfaltinvesteringen
- Motorrijtuigenbelasting vervangen voor kilometerheffing
- Vliegbelasting omhoog naar €25 voor vluchten binnen Europa, €50 voor lange vluchten

SP:
- 1 miljard extra voor spoor, ander ov en vaarwegen
- Vliegtaks vervangen door belasting voor mensen die vaker dan twee keer per jaar vliegen

PvdA:
- 4,5 miljard extra voor spoor en ander ov
- Motorrijtuigenbelasting vervangen door kilometerheffing, korting voor vitale beroepen

CU:
- Motorrijtuigenbelasting gehalveerd, kilometerheffing van 4 cent p/km
- 2 miljard extra voor openbaar vervoer
- Belastingvrije woon-werkvergoeding omlaag naar 12 cent p/km

PvdD:
- Geen nieuwe wegen of verbreding
- Investeren in treinen en fietspaden, minder vliegbewegingen
- Kilometerheffing

SGP:
- Openbaar vervoer gratis voor kinderen van 4 t/m 12
- 300 miljoen extra voor verkeersveiligheid, regionaal ov en overstappunten auto op ov
- 300 miljoen extra vliegbelasting ophalen

FvD:
- Investeren in verbreding en uitbreiding van autowegen
- Terug naar 130 km/u en waar het kan sneller
- Brandstofaccijns en wegenbelasting omlaag

50PLUS:
- Verkeer niet genoemd in verkiezingsprogramma

DENK:
- Maximumsnelheid naar 130 km/u
- Lastenverlichting voor automobilisten
- Snelle treinlijnen tussen Europese landen

JA21:
- Maximumsnelheid naar 130 km/u
- ‘Verkeershufters’ moeten sneller rijverbod krijgen bij herhaalde misdragingen

Volt:
- Kilometerheffing
- Investeren in volwaardige hogesnelheidstrein binnen Europa om vliegen te ontmoedigen

Veiligheid

VVD:
- 400 miljoen extra naar politie, o.a. voor rechercheurs en wijkagenten
- 100 miljoen extra voor bestrijding ondermijnende criminaliteit
- Defensiebudget 2,6 miljard omhoog

PVV:
- 10.000 extra agenten
- Geen taakstraffen, minimum en maximum celstraffen omhoog
- Geen verjaring van gewelds- en zedendelicten

CDA:
- 300 miljoen extra voor politie
- 300 miljoen extra voor bestrijding ondermijnende criminaliteit
- Defensiebudget 1,1 miljard omhoog

D66:
- 200 miljoen voor betere arbeidsvoorwaarden politie
- 100 miljoen voor bestrijding ondermijnende criminaliteit
- Defensiebudget stijgt met 100 miljoen

GL:
- 400 miljoen extra voor politiecapaciteit
- 100 miljoen extra voor bestrijding ondermijnende criminaliteit
- Defensiebudget 1,7 miljard omlaag

SP:
- 600 miljoen extra voor capaciteit politie
- 100 miljoen extra voor bestrijden ondermijnende criminaliteit
- Defensiebudget 1,9 miljard omlaag

PvdA:
- 400 miljoen voor extra wijkagenten, 100 miljoen voor hogere politiesalarissen
- 100 miljoen voor bestrijding ondermijnende criminaliteit
- Defensiebudget blijft gelijk

CU:
- 300 miljoen extra voor recherchecapaciteit, 200 miljoen voor wijkagenten
- Hogere lonen bij politie, vooral bij lage schalen
- Defensiebudget met 600 miljoen verhoogd

PvdD:
- Kleine politiebureaus heropend, meer investeren in wijkagenten
- Inkomensafhankelijke boetes

SGP:
- 300 miljoen extra voor politie en OM, onder meer voor wijkagenten
- Defensiebudget met 1,1 miljard verhoogd

FvD:
- Hoger loon agenten op straat, meer wijkagenten
- Minder taakstraffen, meer gevangenisstraffen

50PLUS:
- Politie moet gratis weerbaarheidstrainingen geven aan ouderen en kwetsbaren
- Subsidie voor ouderen en kwetsbaren die woning willen beveiligen
- Meer wijkagenten op straat
- Geen bezuinigingen meer op brandweer

DENK:
- Quota’s om politie divers te maken
- Etnisch profileren bij politie aanpakken
- Verbod gebruik nekklem

JA21:
- Kleine politiebureaus heropend
- Gevangenisstraffen voor geweld tegen veiligheidsdiensten en hulpverleners
- Fors investeren in politieacademies om capaciteit te creëren

Volt:
- ‘Krachtige en efficënte Europese krijgsmacht’
- Hamert erg op digitale veiligheid, wil minsterie dat daarop toeziet

Gezin

VVD:
- Kinderbijslag en kindgebonden budget voor maximaal 2 kinderen
- Nieuwe heffingskorting voor werkende stellen
- Hogere korting op energiebelasting

PVV:
- Energierekening omlaag

CDA:
- Kinderopvangtoeslag vervangen voor directe financiering, met lagere eigen bijdrage
- €50 extra korting op energiebelasting

D66:
- Alle toeslagen worden afgeschaft en vervangen door een belastingkorting: hoogte hangt af van samenstelling huishouden
- 4 dagen per week gratis kinderopvang, bso helemaal gratis
- Aanvullend geboorteverlof naar 9 weken

GL:
- Kinderopvangtoeslag afgeschaft, in plaats daarvan 4 dagen per week gratis kinderopvang, bso helemaal gratis
- Kinderbijslag en kindgebonden budgetsamengevoegd: hoogte hangt af van aantal kinderen
- Geboorteverlof uitgebreid naar 3 weken

SP:
- Kinderopvangtoeslag afschaffen, in plaats daarvan 4 dagen per week gratis kinderopvang en bso
- Inkomensafhankelijke kinderbijslag
- Tarieven voor gas en elektriciteit omlaag voor lagere energierekening

PvdA:
- Kinderopvangtoeslag afschaffen en vervangen door publieke kinder- en buitenschoolse opvang
- Betaald ouderschapsverlof voor partners uitbreiden naar 13 weken, vergoeding omhoog naar 70 euro
- €80 meer korting op energierekening

CU:
- Kinderopvangtoeslag afschaffen, vaste prijs voor kinderopvang waarvan 95% vergoed wordt

PvdD:
- Toeslagenstelsel moet vervangen worden, 4 dagen per week gratis kinderopvang
- Drie maanden betaald ouderschapsverlof

SGP:
- Kinderbijslag en kindgebonden budget omhoog en €1000 bij geboorte van vierde kind
- Kinderopvangtoeslag wordt verlaagd, sneller afgebouwd bij hoge inkomens en afgeschaft voor kinderen tot 1 jaar

FvD:
- Energiebelasting ‘sterk verlagen’
- Beslagvrije voet naar €20.000

50PLUS:
- Voor gratis kinderopvang (aantal dagen niet genoemd)

DENK
-  Gratis kinderopvang voor lagere en middeninkomens

JA21:
- ‘Redelijke, inkomensafhankelijke bijdrage van ouders’ voor kinderopvang

Volt:
- Voor gratis kinderopvang (aantal dagen niet genoemd)
- Partners krijgen samen ouderscapsverlof van dertig weken dat ze onderling kunnen verdelen

Ondernemers

VVD:
- Verlaging arbeidsongeschiktheidspremie voor werkgevers
- Steun zo lang coronacrisis duurt, daarna ondernemers helpen met schulden en verliezen verrekenen

PVV:
- Zolang coronacrisis duurt: volledige steun bij volledige sluiting

CDA:
- Zelfstandigenaftrek gehalveerd, startersaftrek afschaffen, kleinschaligheidsaftrek omhoog
- Hoge tarief winstbelasting verhogen naar 27%

D66:
- 4,2 miljard voor verlaging arbeidsongeschiktheidspremie werkgevers
- Geen startersaftrek voor nieuwe starters
- Hoge tarief winstbelasting verhogen naar 27,5%

GL:
- Hoge tarief winstbelasting verhogen naar 30%
- Bankenbelasting met 1 miljard omhoog
- Afschaffen van aftrekposten voor ondernemers en mkb-winstvrijstelling

SP:
- Afschaffen mkb-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek
- Hoog tarief van winstbelasting verhogen naar 36%
- Bankenbelasting verhogen met 1,5 miljard

PvdA:
- Zelfstandigenvoordeel vervangt arbeidskorting en zelfstandigenaftrek
- Hoog tarief van winstbelasting verhogen naar 30%
- Bankenbelasting omhoog met 1,5 miljard

CU:
- Mkb-winstvrijstelling gehalveerd
- Aftrekposten voor zelfstandigen afgeschaft

PvdD:
- Lagere werkgeverslasten voor kleine bedrijven
- Hoog tarief van winstbelasting verhogen naar 35%

SGP:
- Arbeidsongeschiktheidspremie omlaag
- 500 miljoen om tarief in eerste schijf winstbelasting te verlagen
- Mkb-winstvrijstelling verlagen naar 12%

FvD:
- Staatssecretaris voor het mkb
- Coronacompensatieregeling voor gedupeerde mkb’ers

50PLUS:
- Niet genoemd in partijprogramma

DENK:
- Belastingverlaging mkb
- Hogere bankenbelasting
- Verhoging winstbelasting grote bedrijven

JA21:
- Wettelijke verzekeringsplicht arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers

Volt:
- Mkb over de grens toegankelijk maken
- Gezamenlijke Europese winstbelasting voor grote bedrijven van ten minste 15%

Immigratie/ Integratie

VVD:
- Vluchtelingenquotum (‘Dat ook nul kan zijn’)
- Illegaliteit strafbaar stellen

PVV:
- Geen migranten uit islamitische landen
- Volledige asielstop en sluiting azc’s
- Ministerie van Immigratie, Remigratie en de-islamisering

CDA:
- Concrete migratiedoelstellingen afspreken
- Werken aan Europees vluchtelingen- en asielbeleid

D66:
- Tijdelijk visum voor arbeidsmigranten uit EU
- Vluchtelingenquotum van 500 naar 5000 per jaar
- Vanaf dag 1 Nederlandse les in asielopvang

GL:
- Niemand terugsturen naar land waar het niet veilig is
- Eén minister die verantwoordelijk wordt voor alles rond migratie
- Aanbieden van taallessen, opleidingen en cursussen tijdens de asielprocedure

SP:
- Zo snel mogelijk goed onderwijs voor statushouders en migranten, die zo snel mogelijk Nederlands moeten leren

PvdA:
- Nieuwkomers moeten meteen Nederlands leren
- Meer capaciteit voor IND, snel duidelijkheid voor asielzoekers

CU:
- 100 miljoen voor IND voor kortere asielprocedure en snellere integratie op arbeidsmarkt
- Opvang asielmigranten zonder verblijfsvergunning van azc naar gemeente

PvdD:
- Investeren in opvang en integratie van vluchtelingen

SGP:
- Geen algemene pardonregelingen
- Asielprocedure en -opvang zo sober en doelmatig mogelijk

FvD:
- Illegaliteit strafbaar stellen
- Grenscontroles terug

50PLUS:
- Sneller duidelijkheid voor asielzoekers
- Mensensmokkel sternger bestraffen
- Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers zo snel mogelijk na uitspraak terug naar land van herkomst

DENK:
- Versnellen asielprocedures
- Uitbreiden bed-bad-broodvoorzieningen
- Vluchtelingen en asielzoekers eerlijk verdelen tussen landen binnen EU

JA21:
- Nieuwkomers moeten meteen Nederlands leren
- Asielzoeker of statushouder die ernstig misdrijf pleeg zo snel mogelijk het land uit

Volt:
- Asielzoekers vanaf eerste dag toegang tot arbeidsmarkt
- Taalonderwijs voor alle asielzoekers

Schatkist

VVD: Staatsschuld loopt komende jaren iets op, wordt daarna teruggebracht tot onder 60%

PVV: ’Als het nodig is, verder laten oplopen’ (geen CPB-doorrekening)

CDA: Staatsschuld loopt de komende jaren op tot iets boven de 60% en blijft daar op de lange termijn ook iets boven.

D66: Staatsschuld blijft de komende jaren gelijk, net onder 60%, maar loopt op de lange termijn op tot meer dan 90%

GL: Staatsschuld gaat de komende jaren iets omlaag, maar stijgt op de lange termijn tot bijna 70%

SP: Staatsschuld gaat de komende jaren iets omlaag, maar loopt op de lange termijn op tot bijna 120%

PvdA: Staatsschuld daalt de komende jaren met een paar procent, maar loopt op de lange termijn op richting 75%

CU: Staatsschuld blijft de komende jaren gelijk en gaat op de lange termijn omlaag tot ruim 50%

PvdD: Geen uitspraken in programma, niet doorgerekend door CPB

SGP: Staatsschuld daalt de komende jaren een beetje en gaat op de lange termijn terug naar zo’n 45%

FvD: Geen uitspraken in programma, niet doorgerekend door CPB

50PLUS: Staatsschuld gaat de komende jaren iets omlaag, maar stijgt op de lange termijn tot meer dan 70%

DENK: Staatsschuld gaat de komende jaren iets omlaag, maar stijgt op de lange termijn tot meer dan 60%

JA21: Geen uitspraken in programma, niet doorgerekend door CPB

Volt: Niet doorgerekend door CPB

Banen

VVD: 127.500 extra banen op de lange termijn

PVV: Geen CPB-doorrekening

CDA: 30.000 extra banen op de lange termijn

D66: 7500 extra banen op de lange termijn

GL : 75.000 banen minder op de lange termijn

SP: 435.000 banen minder op de lange termijn

PvdA: Aantal banen blijft op lange termijn gelijk

CU: 210.000 banen minder op de lange termijn

PvdD: Geen CPB-doorrekening

SGP: 15.000 banen minder op de lange termijn

FvD: Geen CPB-doorrekening

50 Plus: 45.000 banen mijnder op de lange termijn

Denk: 30.000 extra banen op de lange termijn

JA21: Geen CPB-doorrekening

Volt: Geen CPB-doorrekening

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
Aanrader van de redactie
menu