Toch gaswinning onder Waddenzee vanaf 2023. 'Hoe halen mensen dit in hun hoofd?'

Minister Blok van Economische Zaken en Klimaat geeft toestemming voor gaswinning onder de Waddenzee vanaf 2023. Dat blijkt uit het ontwerp-instemmingsbesluit.

De Waddenzee.

De Waddenzee. Foto: ANP

Het ontwerp-instemmingsbesluit ligt vanaf vandaag ter inzage. Daarin schrijft Blok dat hij geen redenen ziet om gaswinning bij Ternaard te weigeren. Vanaf 2023 kan het boren naar fossiele brandstof onder de Waddenzee beginnen, stelt Blok.

Geen onomkeerbare stappen

Eerder dit jaar leek de Tweede Kamer nog een stokje te steken voor het boren naar gas bij Ternaard. Een motie van ChristenUnie-kamerlid Carla Dik-Faber schreef toen voor dat er geen onomkeerbare stappen genomen mochten worden met nieuwe mijnbouwactiviteiten.

Technisch gezien is die motie gewoon uitgevoerd, zegt Frank Petersen van de Waddenvereniging. ,,Blok moest een onderzoek laten uitvoeren. Dat heeft hij deze zomer gedaan.’’

‘Aanval op het Waddengebied’

Petersen is woedend over het voornemen van Blok. ,,Hoe halen mensen dit in hun hoofd? De Staat is nota bene veroordeeld omdat ze te weinig tegen klimaatverandering doen. Shell is veroordeeld vanwege hun aandeel in klimaatverandering. De NAM is van de Staat en Shell en wat doen ze? Het Werelderfgoed van het Waddengebied aanvallen. Ruim twee weken na publicatie van het nieuwste IPCC-rapport waarin staat dat we fossiele brandstoffen in de bodem moeten laten zitten.’’

Over twee weken is er een debat in de Tweede Kamer over mijnbouw met de hand aan de kraan. Petersen: ,,Ik vind het heel gek dat de minister dan juist nu dit besluit neemt. Alsof hij de Kamer de pas wil afsnijden.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Gaswinning
menu