Veel meer aanmeldingen én personeelstekorten. Lange wachtlijst kinderopvang dwingt ouders minder te gaan werken

Het aantal kinderen dat naar de opvang gaat, is de afgelopen vijf jaar fors toegenomen. In het tweede kwartaal van dit jaar gingen 830.000 kinderen naar kinderdagcentra, buitenschoolse opvang of verbleven bij gastouders.

Foto:

Foto: ANP

Dat waren er in 2017 nog 726.000, blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Omdat er ook ernstige personeelstekorten zijn, worden de wachtlijsten alsmaar langer.