Ventilatie vooral in oude schoolgebouwen niet op orde: kabinet trekt portemonnee om verspreiding corona tegen te gaan

Doekle Terpstra van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) overhandigt minister Arie Slob van Onderwijs zijn rapport over ventilatie op scholen. Foto: ANP/Koen van Weel

Op zeker 777 basis- en middelbare scholen is de ventilatie niet in orde. Soms is dat op te lossen door tussen de lessen door het lokaal te luchten, maar in andere gevallen moet het ventilatiesysteem worden aangepast of vervangen. Het kabinet trekt daarvoor 360 miljoen euro uit.

Onderwijsminister Arie Slob liet de afgelopen maand een coördinatieteam onderzoek doen naar de ventilatie in alle 9331 schoolgebouwen in Nederland, omdat goede ventilatie er mogelijk voor zorgt dat het coronavirus minder snel verspreidt.

Op 2678 scholen bleek er op het moment van de steekproef, in september, genoeg schone lucht te zijn. Maar bijna de helft heeft meer tijd nodig om onderzoek te laten doen naar de luchtkwaliteit of reageerde niet op het verzoek van het coördinatieteam. Slob toonde zich begripvol: ,,Er komt nu ook veel op scholen af.” Hij verwacht dat het percentage scholen dat niet aan de ventilatie-eisen voldoet de komende periode omhoog gaat als meer scholen zich melden.

Oude panden, slechte ventilatie

Van de scholen die wél gegevens aanleverden, blijkt dat de ventilatie in nieuwe schoolgebouwen beter op orde is dan die in oude panden. Volgens Doekle Terpstra, de voorzitter van het coördinatieteam, komt dat omdat er aan nieuwbouw meer eisen worden gesteld dan aan bestaande bouw. In sommige oude schoolgebouwen is geen mechanisch ventilatiesysteem en kunnen alleen de ramen open. Scholen adviseerden leerlingen al om een extra trui mee te nemen tegen de kou.

,,Kinderen hoeven deze winter echt niet met jas, sjaal, handschoenen, muts en trui in de klas te zitten. Dat is op basis van onze nieuwe handreiking echt onzin”, stelt Terpstra. In zijn nieuwe adviezen aan scholen staat bijvoorbeeld dat er – afhankelijk van het type ventilatie op een school – tussen de lessen door vaker gelucht moet worden en dat er ook twee uur vóór en na schooltijd geventileerd moet worden. ,,Daarmee kun je een frisse omgeving borgen en hoeven Siberische omstandigheden niet te ontstaan.”

Lichtje op rood

Alleen scholen die in het lokaal helemaal niet kunnen ventileren, moeten nog hun ramen en deuren openhouden. Terpstra adviseert daarnaast een ‘CO2-kastje’, dat waarschuwt als de luchtkwaliteit achteruit gaat. ,,Gaat het lichtje op rood, zet dan een raam open.”

Het bedrag dat het kabinet nu beschikbaar stelt om de ventilatie op orde te brengen, moet door gemeenten en scholen zelf worden aangevuld. Zij moeten 70 procent van de kosten voor hun rekening nemen. De koepel van middelbare scholen, de VO raad, voorziet daarbij problemen. ,,Sommige scholen zitten krap bij kas”, zegt voorzitter Paul Rosenmöller. ,,En in het verleden ging geld vaker naar onderwijs dan naar de ‘stenen’.

Eerste stapje

Volgens de koepel van basisscholen PO-raad is er de komende dertig jaar 21 miljard euro nodig voor schoolgebouwen, waarvan 14 miljard nodig is voor het binnenklimaat. ,,Ik ben blij met dit eerste stapje, maar er is meer nodig”, zegt vicevoorzitter Anko van Hoepen. Hij hoopt dat de coronacrisis zorgt voor meer urgentie. ,,De afgelopen jaren is er te weinig geïnvesteerd in huisvesting. Dan is dit misschien een blessing in disguise.”

Ook minister Slob stelde ‘het momentum te willen benutten’ om werk te maken van een beter binnenklimaat in scholen. Hij hoopt daarvoor ook geld dat bestemd is voor verduurzaming te kunnen gebruiken en het ‘groeifonds’ dat ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken) vorige maand lanceerden.

Nieuws

Meest gelezen

menu