Verbod op gebruik stroomstoten bij hondentraining per 1 juli 2021

Een politiehond bij een internationale conferentie. Foto: ANP

Hondentrainers mogen vanaf volgend jaar juli niet langer gebruikmaken van stroomstootapparatuur om een hond zich beter te laten gedragen of op te leiden. De ban geldt ook voor de politie en het leger.

Politie en krijgsmacht zullen voor de aanschaf ook niet langer meer honden afnemen die met stroom zijn getraind. Daarnaast moeten deze organisaties in een aantal gevallen hun trainingsmethoden aanpassen, staat in een besluit van minister Schouten (Landbouw) dat vandaag naar buiten is gekomen.

Stroomstootapparatuur wordt ingezet bij het trainen van honden voor bepaalde sporten zoals de jacht- en pakwerk, voor het trainen van politiehonden en voor het afleren van door eigenaren ongewenste gedragingen van hun hond; denk aan opspringen en niet willen luisteren. Ook wordt de apparatuur toegepast als antiblafband.

Nadelig voor welzijn dier

Het gebruik van stroomstootapparatuur gaat volgens minister Schouten echter samen met ‘een hoog en niet te minimaliseren risico op het veroorzaken van pijn of letsel dan wel op het benadelen van de gezondheid of het welzijn van het dier’, zowel op de korte als op de lange termijn.

Oorspronkelijk moest per 2019 al een verbod in werking treden op het gebruik van apparatuur bij dieren die stroomstoten, elektromagnetische signalen en straling kan afgeven. In dat plan, dat vooralsnog niet is uitgevoerd, werd een uitzondering gemaakt voor het trainen van bijvoorbeeld politiehonden, om gevaar voor mens of dier te voorkomen.

Die uitzondering verdwijnt nu. Want zelfs bij voldoende deskundigheid van de trainer worden de risico’s op ernstige aantasting van het welzijn van de hond niet weggenomen, aldus de bewindsvrouw. Ook is gebleken dat het goed mogelijk is honden zonder stroomstootapparatuur op te leiden.

Overtreding is misdrijf

Het nieuwste besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2021, een jaar later dan gepland. Overtreding van het verbod is straks ook een misdrijf, namelijk dierenmishandeling, waardoor strafrechtelijk optreden mogelijk is.

Een woordvoerder van de Dierenbescherming noemt het besluit ‘zeker terecht'. ,,Wij zijn blij met een volledig verbod. Want het gaat hier niet om kinderachtige schokken of onschuldige apparaten. Zonder deze middelen kun je een hond ook trainen. Door beloning van goed gedrag, in plaats van bestraffen van fout gedrag.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
menu