Vijf vragen: leraren staken voor meer salaris en minder werkdruk

Duizenden kinderen hebben komende donderdag een extra vrije dag. Leraren in het basisonderwijs staken dan voor een hoger salaris en minder werkdruk. Vijf vragen.

Om te beginnen. Waarom komen de leraren precies in actie?

Een op de vier meesters en juffen loopt rond met burn-out-klachten. Dat is veel meer dan in andere beroepsgroepen. Scholen vinden dat het werken in het onderwijs aantrekkelijker moet worden zodat meer mensen voor het vak kiezen. Sommige scholen hebben grote moeite om voldoende personeel te vinden. Bij een griepgolf zijn zelfs nauwelijks vervangers beschikbaar. Als er niks verandert, wordt landelijk een tekort verwacht van 4000 leraren in 2020 en 10.000 in 2025.

Wat is er nodig om het tij te keren?

Vooral een heleboel geld. Concreet willen de leraren dat de politiek met beduidend meer geld komt dan de 270 miljoen euro die nu is uitgetrokken voor hogere salarissen. De actievoerders stellen dat wel 900 miljoen euro nodig is om de salarissen in het basisonderwijs gelijk te trekken aan de lonen van leraren met een gelijk opleidingsniveau in het middelbaar onderwijs. Daarnaast is nog eens een half miljard nodig om de werkdruk te verlagen.

Hoe gaat de stakingsdag er uit zien?

De landelijke demonstratie, georganiseerd door onderwijsbonden, vindt plaats in het Zuiderpark in Den Haag. Daar begint om 13 uur een manifestatie waar ook veel leraren uit de provincies Groningen en Drenthe naar toe gaan. Voor hen is door de onderwijsbonden busvervoer geregeld. Via een speciale website hebben zich maandag meer dan 15.000 leraren aangemeld. Tijdens de manifestatie wordt uiteraard aandacht gevraagd voor de nijpende situatie waarin het onderwijs verkeert. Er is ook ruimte voor cabaret, filosofie en muziek.

Den Haag ligt voor leraren uit het Noorden niet naast de deur. Wat als het niet lukt om de hele dag vrij te maken voor de urenlange busrit?

Op de Drafbaan in het Stadspark in Groningen is een alternatieve staking. Deze begint om 10 uur en duurt tot 11.30 uur. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van het PO-Front. Die organiseert ook de grote manifestatie in Den Haag.

Wat als de demonstratie onvoldoende oplevert?

Dan komt er mogelijk in november een vervolg. Leraren overwegen dan twee dagen het werk neer te leggen. ,,We gaan niet terugschakelen, want als we nu niks voor elkaar krijgen, lukt het nooit meer’’, laat basisschoolleerkracht Thijs Roovers van de belangengroep PO in actie maandag weten.

Nieuws

menu