Volle ziekenhuizen op zoek naar lege bedden. In Drenthe, Groningen en Friesland is het meeste aanbod, maar nog lang niet genoeg

De huidige coronagolf zorgt voor het wederom volstromen van de ziekenhuizen. Dit dwingt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding tot het verhuizen van patiënten uit overvolle ziekenhuizen naar regio’s waar nog wat bedden beschikbaar zijn. Een puzzel die steeds moeilijker te leggen valt, zo wijst de praktijk uit.

Door het volstromen van de ziekenhuizen moeten patiënten uit een vol ziekenhuis soms verplaatst worden naar een regio waar nog wel een bed vrij is. 'We proberen de routes zo kort mogelijk te houden, maar soms kan het niet anders. Dan gaat de patiënt van Goes of Maastricht naar Groningen.'

Door het volstromen van de ziekenhuizen moeten patiënten uit een vol ziekenhuis soms verplaatst worden naar een regio waar nog wel een bed vrij is. 'We proberen de routes zo kort mogelijk te houden, maar soms kan het niet anders. Dan gaat de patiënt van Goes of Maastricht naar Groningen.' Foto: ANP

De Covid-teller meldt veertien benodigde ic-bedden en twee bedden op een verpleegafdeling. Het is maandagochtend in het crisiscentrum en de verzoeken uit de ziekenhuisregio’s lopen op in het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in Zeist. „Ja, ik heb een plek in Groningen, in het UMCG”, roept geneeskundestudent Kiet Kuijper enthousiast.