Wat zijn de coronaregels voor groepen? Mag ik nog bezoek ontvangen? En wat zijn de uitzonderingen? Lees het hier

Assen: Houd afstand. Op het wegdek waar normaal de markt staat, zijn de linten en aanwijzingen nog te zien. Mensen moeten vanwege corona 1,5 meter afstand van elkaar houden. Foto: Marcel Jurian de Jong

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,is het van belang om het aantal contactmomenten te beperken. Lees hier met hoeveel personen je op dit moment mag samenkomen.

De stelregel is: ontvang zo min mogelijk bezoek. Mocht je toch met iemand thuis willen afspreken, beperk het dan tot maximaal één groep per dag van maximaal vier personen. Ook moet je ervoor zorgen dat mensen anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Als een samenkomst leidt tot overlast, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden. Een coronaboete kan achter de voordeur echter niet worden opgelegd.

Buiten de eigen woning

Buiten de eigen woning mag je met maximaal vier personen of één huishouden in groepsverband ergens heen gaan of iets ondernemen. Kinderen tot 12 jaar tellen hierbij niet mee.

Dit geldt bij openbare plaatsen, zoals parken, stranden, op straat, voor de deur van een winkel en in de (privé)auto.

Uitzonderingen op de regels voor groepen

 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.
 • Het belijden van een godsdienst of levensovertuiging.
  • Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof is toegestaan. Op 1,5 meter afstand. Mensen uit risicogroepen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn.
 • Uitvaartplechtigheden met maximaal 100 aanwezigen met ingang van donderdag 19 november.
 • Huwelijksvoltrekkingen met maximaal 30 aanwezigen.
 • Activiteiten van jeugdverenigingen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar (bijvoorbeeld scouting, kunst, cultuur).
 • Groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits het groepsverband niet groter is dan 100 personen.
 • Topsport en sportbeoefening tot 18 jaar.
 • In onderwijsinstellingen of kinderopvang.
 • Openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer;
 • Een vergadering van de Staten-Generaal, de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • Rechtszittingen
 • Bijeenkomsten van een internationale organisatie of een verdragspartij;
 • Functionarissen wanneer zij vanuit hun taak handelen, zoals politie, brandweer, krijgsmacht, kinderopvang, opsporingsambtenaar, beveiligingsmedewerker, toezichthouder, zorgverlener, zorgvrijwilliger, mantelzorger of geestelijk bedienaar of persoon werkzaam bij justitiële inrichting
 • Iemand die eerste hulp biedt bij een levens- of gezondheidsbedreigende situatie.

Nieuws

Meest gelezen

menu