We gebruiken steeds meer medicijnen. De resten daarvan komen in de zee, sloten en rivieren terecht. Hoe gevaarlijk is dat?

Pijnstillers, antibiotica en antidepressiva. De Nederlandse bevolking gebruikt steeds meer medicijnen. De resten daarvan komen in het riool en vervolgens in de zee, sloten en rivieren terecht. Ook in de Waddenzee stromen dagelijks kilo’s aan medicijnresten. Hoe komen medicijnresten daar terecht en wat zijn de risico’s? Vijf vragen en antwoorden.

Een waterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde.

Een waterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde. Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Hoe komen medicijnresten terecht in het water?