Weer minder sterfgevallen, nog steeds meer dan normaal

Weer minder sterfgevallen, nog steeds meer dan normaal ANP

De hoeveelheid sterfgevallen in ons land is vorige week voor de tweede keer op rij gedaald, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar nog steeds overlijden veel meer mensen dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat komt vermoedelijk omdat veel mensen ziek zijn van het coronavirus.

Vorige week overleden naar schatting 4100 mensen, 950 meer dan gebruikelijk. De onderzoekers hebben dat ingeschat door te kijken naar sterfgevallen van voorgaande jaren en trends in de bevolkingsstatistieken. Er is nog steeds sprake van oversterfte. Dat betekent dat meer mensen overlijden dan te verklaren valt door gebruikelijke schommelingen in het sterftecijfer.

Twee weken geleden daalde het aantal sterfgevallen voor het eerst in acht weken. Die trend lijkt dus door te zetten.

Oversterfte

In alle leeftijdsgroepen is sprake van oversterfte, maar is het aantal overlijdens wel aan het dalen. Het sterftecijfer is het hoogst bij mensen van 80 jaar of ouder. In deze groep overleden vorige week ongeveer 600 meer mensen dan gebruikelijk. Het aantal overlijdens onder mensen van 65 tot 80 jaar lag 300 hoger dan normaal. Er overleden 75 meer mensen van onder die leeftijden.

Het CBS weet nog niet waaraan deze mensen zijn overleden. Wel is bekend van vorige coronagolven dat de oversterfte grotendeels werd verklaard door Covid-19. De onderzoekers beschikken later pas over de doodsoorzaakverklaringen die vertellen of dat deze coronagolf wederom het geval is.

Nieuws

menu