‘Eemshaven moet betere brandweer’

Als een eigen kazerne er niet in zit, dan moet de Veiligheidsregio Groningen in ieder geval zorgen voor ‘adequate’ brandweerinzet in de Eemshaven.

Dat stelt de gemeente Eemsmond in haar inspraakreactie op het Concept Regionaal Dekkingsplan 2016-2020 van de Veiligheidsregio Groningen (VRG). Burgemeester en wethouders willen daarin scherpere afspraken zien over de bestrijding van branden en incidenten in het havengebied.

Te duur

Eemsmond strijdt al jaren voor een eigen brandweerkazerne in de Eemshaven, maar tot dusver zonder succes. De VRG wil niet aan zo’n dure permanente uitrukpost, ook niet nadat de gemeente er zelf geld voor opzij zette.

Ook een vergevorderd alternatief plan om bij calamiteiten sneller ter plekke te kunnen zijn met een ‘snel interventievoertuig’ is volgens burgemeester Marijke van Beek afgeblazen. Er kwam alleen een preventieteam dat de bedrijven in het havengebied adviseert hoe ze calamiteiten kunnen voorkomen.

Spagaat

Dat brengt Van Beek in een spagaat. Aan de ene kant is zij als burgemeester wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid in haar gemeente. Maar tegelijkertijd staat ze alleen met haar pleidooi voor een eigen kazerne tegenover haar collega-burgemeesters in het VRG-bestuur.

Van Beek wil daarom alternatieven onderzoeken met VRG en de havenbedrijven. ,,Je kan op hetzelfde aambeeld blíjven hameren óf samen een oplossing zoeken’’, zegt Van Beek. Zij constateert dat de voorgeschreven aanrijtijd naar de Eemshaven vanuit de dichtstbijzijnde kazernes in Bierum en Uithuizen niet wordt gehaald.

De aanrijtijden zijn in de uitgestrekte plattelandsgemeente Eemsmond toch al vaak lastig te halen, zegt Van Beek. ,,Hoe verder in de polder, hoe moeilijker het wordt.’’ In de Eemshaven is dat probleem extra prangend. Met onder meer een olieterminal en elektriciteitscentrales kunnen ongelukken snel escaleren. Temeer omdat geen enkel bedrijf in het havengebied een eigen bedrijfsbrandweer heeft zoals op het Chemiepark Delfzijl.

Nieuws

menu