‘Eigen’ hoogspanningsstation plus insectenhotel voor wind- en zonneparken Eemshaven

TenneT breidt het hoogspanningsnetwerk fors uit vanwege de groeiende vraag naar energie. Foto: Corné Sparidaens

TenneT neemt woensdag in de Eemshaven een nieuw hoogspanningsstation in gebruik. Het 110 kV-station aan de Middenweg is het eerste speciaal voor de daar opgewekte wind- en zonne-energie. Er zit ook een insectenhotel bij.

Het station is onderdeel van de netversterking voor het groeiende aanbod van duurzame energie in de Eemshaven. TenneT heeft vanaf het nieuwe station een negen kilometer lange ondergrondse kabelverbinding aangelegd. De capaciteit van hoogspanningsstation Eemshaven Robbenplaat is met 740 MW uitgebreid.

Energiehaven Noord-Nederland

De Eemshaven is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden als ‘energiehaven voor Groningen en Nederland’, met onder meer de energiecentrales en de kabels met de windparken op zee die er aan land komen.

De focus ligt daarbij op ‘duurzame’ energie. Van de in totaal 8000 MW die in of via Eemshaven het land ingaat is volgens TenneT de helft niet meer afkomstig van fossiele bronnen. Er komen nog meer wind- en zonneparken op zee en op land.

Stroomsnelweg

TenneT en Enexis Netbeheer zijn daarom in Noord Nederland bezig met vergroten van de transportcapaciteit. Onderdeel daarvan is de aanleg van de 380 kV ‘stroomsnelweg’ tussen hoogspanningsstation Eemshaven bij Oudeschip en hoogspanningsstation Vierverlaten bij Groningen. De nieuwe lijn vervangt de verouderde 220 kV. Het station in Vierverlaten wordt fors uitgebreid tot ‘de grootste meterkast’ van Nederland.

In afwachting van de ingebruikname in 2023 neemt TenneT in oktober dit jaar een tijdelijk 380 kV-hoogspanningsstation in de Oostpolder in gebruik.

Insectenhotel

TenneT plaatste bij het nieuwe station aan de Middenweg ook een insectenhotel. Een deel van het terrein en een zes meter brede strook bovenop de ondergrondse kabelverbinding, in totaal 25.000 vierkante meter, is ingezaaid met een mengsel van streekeigen wilde bloemen, voor bijen en andere insecten.

Nieuws

Meest gelezen

menu