‘Er is nog steeds hoop voor koning van de weidevogels’

De grutto, de ‘koning van de weide’, heeft het moeilijk in ons land. Maar hij is nog niet verloren, denkt de Groninger ecoloog Jos Hooijmeijer, die in Zuidwest-Friesland al twaalf jaar onderzoek doet naar de statige steltloper.

Veldbioloog en wetenschapper Jos Hooijmeijer van de RUG doet al jaren onderzoek naar grutto. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Veldbioloog en wetenschapper Jos Hooijmeijer van de RUG doet al jaren onderzoek naar grutto. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

In een druilerige regen komt Mo Verhoeven (26) aansjokken over een dijk aan de rand van de Haanmeer, een honderd hectare groot weidevogelgebied van Staatsbosbeheer bij Koudum. Telescoop op de schouder, kijker om de nek.