‘Geen 5000 maar alle woningen in bevingsgebied inspecteren’

Herstelwerkzaamheden aan een woning in de Middenstraat in Loppersum. Foto: Archief Huisman Media

Inwoners van het Groningse gaswinningsgebied willen terecht meer zekerheid over hun veiligheid in veelal door bevingen beschadigde woningen.

De inspectie van huizen en gebouwen moet daarom onverminderd doorgaan. Dat zegt commissaris van de Koning Rene Paas.

Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) komen bij een snelle afbouw van de gaswinning 5000 gebouwen in aanmerking voor versterking. Paas vindt de statistische benadering waarbij het staatstoezicht alleen kijkt naar type woningen in relatie tot de kans op bevingen te beperkt. ,,Ik vind dat mensen recht hebben op meer zekerheid dan alleen de uitkomst van een computermodel.’’

Ieder huis moet geïnspecteerd

Daarmee sluit hij zich aan bij voormalig Nationaal Coordinator Groningen Hans Alders die altijd heeft volgehouden dat ieder huis moet worden geinspecteerd. Om allerlei redenen kunnen huizen die op papier sterk genoeg worden geacht, toch onveilig zijn en versterking behoeven.

Alders ging er altijd uit vanuit dat 22.000 woningen kwetsbaar zijn en moeten worden geinspecteerd. Onder het motto: ‘het is nooit helemaal wat het lijkt’, baseerde hij zich bij dat aantal huizen op praktijkervaringen. Paas: ,,Ik heb veel mensen gehoord die om meer zekerheid te krijgen aandringen op verdergaande inspectie. In de bestuurlijke gesprekken die deze week plaatsvinden, zullen we ons daar sterk voor maken.’’

Advies van de Mijnraad

Maandag maakt de Mijnraad, een adviesorgaan op het gebied van Delfstoffenbeleid, bekend wat het stoppen van de gaswinning in Groningen op termijn betekent voor het risico op aardbevingen. Daarvan hangt af of duizenden woningen wel of niet versterkt of zelfs herbouwd moeten worden.

Het SodM gaf afgelopen week al een voorproefje. De toezichthouder liet weten dat de situatie in Groningen inderdaad veiliger wordt naarmate minder gas wordt gewonnen. Dat betekent dat mensen die eerder te horen kregen dat hun huis onveilig en aangepakt moet worden, straks bericht krijgen dat dit niet meer nodig is.

Ruimhartige versterking

De conclusies van het SodM worden meegenomen in het advies van de Mijnraad, samen met nieuwe berekeningen van het KNMI en TNO. Het pakket wordt overhandigd aan Wiebes die van de Tweede Kamer minder dan een week heeft gekregen om een eerste aanzet te geven tot een ‘ruimhartige’ versterking van woningen die niet veilig genoeg zijn.

Wat verwachten andere hoofdrolspelers van het advies van de Mijnraad?

SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar: ,,Wat ik ervan verwacht? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ik heb al zoveel rapporten en adviezen gezien die de wereld zouden veranderen. En ik heb ook al heel veel verwachtingen gehad. Wat ik wel weet is welke kant we op moeten om de problemen van veel Groningers op te lossen. Ik hoop dat het advies van de Mijnraad daarbij gaat helpen. Het gaat in de kern om geld en om de politieke wil. Als die wil er is, dan kunnen we een heel eind komen.’’

Verwachtingen gewekt

Jelle van der Knoop, voorzitter van de Groninger Bodem Beweging (GBB): ,,Ik doe geen uitspraken over verwachtingen. Wat ik wel hoop is dat eruit komt dat de versterkingsoperatie wordt doorgezet. Dus ook voor de mensen die te horen hebben gekregen dat hun woningen niet veilig zijn, maar die nog geen versterkingsadvies hebben gekregen. Er zijn bij deze mensen veel verwachtingen gewekt. Het SodM gaat uit van gemiddelden en modellen. Er is niet gekeken naar specifieke woningen. Er zijn nog zoveel onzekerheden, eigenlijk is geen peil op te trekken.”

Bijzondere week

Ook loco-burgemeester Be Schollema van de gemeente Loppersum durft geen verwachtingen uit te spreken. ,,Maar het is oprecht spannend. Het wordt wederom een bijzondere week voor Groningen, want er hangt wel heel veel vanaf. Ik hoop dat we aan het einde van de week kunnen uitleggen wat er gaat gebeuren. Of je het er nou mee eens bent of niet. Het moet niet alleen te begrijpen zijn voor bestuurders en wetenschappers. Maar ook voor de mensen die de behangrollen in de schuur hebben staan, maar nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn.”

Beetje bang

Susan Top van het Groninger Gasberaad: ,,Het ergste wat kan gebeuren is dat het advies zich beperkt tot een veiligheidsadvies. Zo van, we gaan nog een paar jaar honderd woningen versterken, u bent nu veilig, gefeliciteerd en klaar. Ik ben daar een beetje bang voor. Het zou geen recht doen aan de jarenlange vernielingen van woningen en mensen. Dan laat je Groningen heel beroerd achter. Het wordt spannend.’’

De presentatie van het advies is maandag via een livestream te volgen op de website demijnraad.nl (aanvang 11.15 uur).

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu