‘Geen dwang bij overstap geothermie'

‘Geen dwang bij overstap geothermie'

Bedrijven en woningcorporaties in Groningen moeten zelf nut en noodzaak van verwarming met geothermie inzien.

Bedrijven en woningcorporaties in Groningen moeten zelf nut en noodzaak van verwarming met geothermie inzien.

,,We dwingen niemand mee te doen'', zegt projectleider Paul Corzaan van WarmteStad in de wijk Paddepoel, waar de organisatie volgend jaar wil starten. WarmteStad wil op den duur 10.000 woningen in het noordwestelijk stadsdeel duurzaam verwarmen met behulp van kokend heet grondwater.

Op een netwerkborrel van duurzame ondernemers pareerde hij de kritiek van deskundige Peter van der Gaag dat de organisatie niet genoeg aardbevingskennis zou hebben. ,,Hij is niet goed geïnformeerd. Buitenlandse praktijk-experts werken uitgebreid met ons samen'', aldus Corzaan.

Volgens hem voldoet de boorinstallatie aan alle eisen en is de kans dat die invloed heeft op het gaswinningsgebied minimaal. ,,Een probleem dat we eerder verwachten is corrosie van de boorpijpen omdat het grondwater erg zout is.''

Na de bijeenkomst liet Harke Delker zien welk type verwarmingsinstallaties WarmteStad graag wil overnemen (foto's). Daar worden nu al tientallen woningen tegelijk mee verwarmd, maar dan met gas.

WarmteStad wil overschakelen op water. Dat wordt via een warmtewisselaar bij de boorput op de Zernike Campus op temperatuur gebracht. Het hete grondwater wordt meteen teruggepompt, het verwarmde water van WarmteStad gaat in zwaar geïsoleerde pijpleidingen de wijken in.

Voor particulieren is een aansluiting minder gemakkelijk vanwege de hoge kosten. Alleen als groepen particulieren samen besluiten mee te doen en op een voor het leidingnet gunstige plek wonen, zijn aansluitingen mogelijk.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Warmtestad
menu