‘Gemeente Midden-Groningen handhaaft niet: bewoners Judith Leijsterstraat in Hoogezand zijn de dupe’

Bart Sikkema uit de Judith Leijsterstraat eist dat Midden-Groningen optreedt tegen Harms Autoschades. ,,Er wordt bewust gekozen om niet te handhaven.’’

De achtertuinen de huizen aan de Judith Leijsterstraat in Hoogezand grenzen aan het bedrijventerrein langs het Winschoterdiep. Bewoners ervaren overlast van de bedrijven.

De achtertuinen de huizen aan de Judith Leijsterstraat in Hoogezand grenzen aan het bedrijventerrein langs het Winschoterdiep. Bewoners ervaren overlast van de bedrijven. foto archief dvhn

De activiteiten van dat bedrijf zijn volgens Sikkema strijdig met het bestemmingsplan. ,,De gemeente weet dit al langere tijd, maar blijft pappen en nathouden. Een bewuste keuze, terwijl de gemeente weet dat ze verplicht zijn te handhaven.’’

Zwaardere industriële activiteiten dan vergund

,,Ik verzoek u handhavend op te treden zodat er een eind komt aan de voortdurende geur- en overlast die ik ondervind’’, schrijft Sikkema aan Midden-Groningen. Hij zegt dat de gemeente weet dat er bij Harms Autoschades ‘zwaardere industriële activiteiten plaatsvinden dan in de milieuvergunning zijn vergund’.

Verwijzend naar een eerder handhavingsverzoek waarop nog niet is beslist, vraagt Sikkema de gemeente uiterlijk binnen acht weken te beslissen. ,,Als u in gebreke blijft doe ik een beroep op de wet dwangsom.’’

Achtertuinen grenzen aan bedrijfsgebouwen

Het is niet voor het eerst dat de bewoners van de Judith Leijsterstraat aan de bel trekken. Vier maanden geleden werd de gemeente ook al door hun gevraagd op te treden tegen de overlast.

De achtertuinen van de Judith Leijsterstraat grenzen aan de bedrijfsgebouwen van Harms Autoschades aan het Winschoterdiep (Rembrandtlaan).Daar worden ondermeer auto’s gespoten en vindt ook industrieel spuitwerk (vrachtwagens en zware machines) plaats.

Een historisch gegroeide situatie

De Omgevingsdienst Groningen (ODG) spreekt van een historisch gegroeide situatie. De ODG stelt dat een oplossing veel geld en tijd kost en dat nog maar afgewacht moet worden of die het gewenste resultaat oplevert.

De GGD Groningen adviseert de gemeente maatregelen te nemen om de omwonenden tegemoet te komen. ,,De vraag is echter is of overlast helemaal voorkomen kan worden, aangezien de woningen erg dicht bij dit bedrijventerrein staan.’’

Bij de bewoners geweest en geluisterd

De woningen aan de Judith Leijsterstraat zijn van Lefier. De woningcorporatie zegt de klacht te hebben ontvangen en bij de bewoners thuis te zijn geweest om te luisteren.

Midden-Groningen verwijst naar de reactie van mei jongstleden: dat er wordt gewerkt aan een toekomstbestendige oplossing. ,,Er worden stappen gezet, maar niet zodanig dat daar iets over kan worden gezegd.’’

Harms Autoschades zegt in gesprek te zijn met de gemeente en er graag uit te willen komen. ,,Maar het is geen eenvoudige case.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu