‘Gemeente Midden-Groningen handhaaft niet: bewoners Judith Leijsterstraat in Hoogezand zijn de dupe’

Bart Sikkema uit de Judith Leijsterstraat eist dat Midden-Groningen optreedt tegen Harms Autoschades. ,,Er wordt bewust gekozen om niet te handhaven.’’

De achtertuinen de huizen aan de Judith Leijsterstraat in Hoogezand grenzen aan het bedrijventerrein langs het Winschoterdiep. Bewoners ervaren overlast van de bedrijven.

De achtertuinen de huizen aan de Judith Leijsterstraat in Hoogezand grenzen aan het bedrijventerrein langs het Winschoterdiep. Bewoners ervaren overlast van de bedrijven. foto archief dvhn

De activiteiten van dat bedrijf zijn volgens Sikkema strijdig met het bestemmingsplan. ,,De gemeente weet dit al langere tijd, maar blijft pappen en nathouden. Een bewuste keuze, terwijl de gemeente weet dat ze verplicht zijn te handhaven.’’

Zwaardere industriële activiteiten dan vergund

Nieuws

menu