Hoogste baas Staatstoezicht op de Mijnen eist dat versterkingsoperatie in Groningen binnen zes tot zeven jaar afgerond is

De urgentie om onveilige huizen in de Groningse gaswinningsgebieden te versterken is er te weinig in Den Haag. Dat zegt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een interview met NRC. De problemen in Groningen tonen volgens hem aan dat toezichthouders meer tegenkracht moeten bieden tegen Den Haag.

Een gestut huis als gevolg van de aardbevingen, op de Kollerijweg in Woltersum.

Een gestut huis als gevolg van de aardbevingen, op de Kollerijweg in Woltersum. Foto: DvhN

Kockelkoren eist dat de versterkingsoperatie van 26.000 woningen in 2028 afgerond moet zijn. Nu zijn zo’n 2000 huizen versterkt. ,,Er wordt wel hard gewerkt en er is vooruitgang, maar als we vooruitkijken, duurt het met dit huidige tempo nog steeds zo’n twintig jaar. Dat kan niet. Deze opgave moet binnen zes tot zeven jaar gerealiseerd zijn”, stelt Kockelkoren in het interview.

Volgens de inspecteur-generaal ontbreekt het gevoel van urgentie omdat het acute gevaar in Groningen lastiger te zien is. ,,Het lange wachten en de onzekerheid voor mensen leiden tot gezondheidsschade en stress, maar dat speelt zich vooral af achter de voordeuren van de huishoudens.”

Groningen aanpakken als een crisis

Het SodM waarschuwt al langer dat het versterken van woningen in het gebied waar zich door tientallen jaren gaswinning aardbevingen voordoen veel te langzaam verloopt. De toezichthouder adviseerde het kabinet al tot tweemaal toe om Groningen aan te pakken als een crisis.

,,De eerste keer dat we een crisisaanpak adviseerden in 2019 nam de Tweede Kamer een kamerbrede motie aan om onze adviezen over te nemen. Daar kwam een versnellingsaanpak uit voor de versterking van huizen, maar die heeft onvoldoende effect gehad. Daarom hebben we nogmaals een crisisaanpak geadviseerd in 2020. Ook daarover kwamen moties, maar die hebben het niet gehaald.”

Kockelkoren pleit ervoor dat één partij het mandaat krijgt in de versterkingsoperatie. ,,De Nationaal Coördinator Groningen is hiervoor jaren geleden in het leven geroepen. Maar die dreigt in het ergste geval een pingpongballetje tussen provincie, gemeenten en ministeries te worden. De NCG moet het mandaat krijgen voor de versterkingsoperatie met daarbij alle wettelijke en financiële middelen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen
menu