‘Groningen moet graantje kunnen meepikken van azc’s’

FOTO ARCHIEF DVHN Archief DvhN

Ondernemers in Groningen moeten een graantje mee kunnen pikken van de bouw en exploitatie van asielzoekerscentra in de stad.

Burgemeester Peter den Oudsten maakt zich daar hard voor, zo maakte hij woensdagmiddag duidelijk in de raadscommissie veiligheid. Groningen krijgt twee azc’s, een bij Vinkhuizen en een aan de Ulgersmaweg. Woensdag stond het azc bij Vinkhuizen op de agenda.

Meer ruimte
Den Oudsten pleit voor meer ruimte in de aanbesteding bij de bouw en exploitatie van de centra. De aanbesteding is nu landelijke geregeld. ,,Het ligt nu op tafel bij de staatssecretaris.’’ Doordenkend zou volgens de burgemeester ook ruimte ontstaan om mensen in asielzoekerscentra via lokale ondernemers een fikse stap te laten zetten op weg naar integratie. ,,Landelijk zijn er experimenten om mensen te laten werken en integreren op een moment in hun procedure dat het vroeger niet mocht.’’ Als er ruimte is, zou Den Oudsten in Groningen aansluiten bij deze experimenten.’’

Veel lof
In de Groninger gemeenteraad werd woensdag met instemming gereageerd op de komst van de twee azc’s in de stad. De manier waarop Groningers vooraf hun mening konden geven en de wijze waarop ze die mening gaven, oogstte in de raad veel lof. Jetze Luhoff (D66): ,,Ik wil allereerst mijn complimenten geven voor het inspraaktraject. We leven in een tolerante stad, maar dat kan alleen als mensen en hun zorgpunten serieus genomen worden.’’

Zorgen
Toch zijn er ook zorgen. In het voorstel staat dat in de centra 400 tot 600 asielzoekers zullen worden geplaatst. Onder andere de SP, D66 en de Partij van de Dieren hadden liever gezien dat de opvang kleinschaliger was geweest. Ook is het verschil tussen 400 en 600 asielzoekers vrij groot. Volgens wethouder Roeland van der Schaaf ziet het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) eerder 600 vluchtelingen in de opvang dan 400.

Er zijn ook vragen over de veiligheid van de omgeving. Vooral de loop- en fietsroutes richting van de Suikerunie naar de stad vinden de fracties zorgelijk. Daar moet volgens hen onderzoek naar worden gedaan. Een manier om deze veiligheid te verbeteren is bijvoorbeeld het creëren van extra oversteekpunten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Gevlucht
menu