‘Groningers verwachten soms teveel van de NAM'

Foto: Kees van de VEen

GRONINGEN In een aantal gevallen zijn er in Groningen ‘onredelijke verwachtingen over de ruimhartigheid die de NAM zou moeten betrachten'. Dat stelt minister Kamp in antwoorden op Kamervragen.

GRONINGEN In een aantal gevallen zijn er in Groningen ‘onredelijke verwachtingen over de ruimhartigheid die de NAM zou moeten betrachten'. Dat stelt minister Kamp in antwoorden op Kamervragen.

De moeizame schadeafhandeling in Groningen en dan vooral van complexe schades, zal vanavond in het Kamerdebat over de gaswinning opnieuw aan de orde komen.

Kamp erkent dat er veel kritiek is op de afhandeling van bevingschade en dat het aantal klachten over het Centrum Veilig Wonen toeneemt. Ook de NAM wordt vaak met argusogen bekeken. ,,Ik constateer dat in de regio met gemengde gevoelens naar de inzet van de NAM wordt gekeken. In bijna alle gevallen waar sprake is van onenigheid tussen NAM, bewoners en belanghebbenden is meer aan de hand dan in eerste instantie lijkt''.

Hij denkt dat met de komst van Nationaal Coördinator Alders het vertrouwen in de overheid in de provincie terug kan worden gewonnen.

Veel Kamerleden zijn kritisch over het onderzoek door de NAM, die immers als opdrachtgever een duidelijk belang heeft. De minister wil dat onder meer ondervangen door de instelling van een onafhankelijk kennisnetwerk. De huidige onderzoeks- en kennisinstellingen die in Groningen actief zijn, moeten hun ‘maatschappelijke duiding en communicatie' verbeteren, vindt de bewindsman.

Kamp blijft huiverig voor een algemene opkoopregeling, iets wat velen in Groningen bepleiten om te voorkomen dat mensen met onverkoopbare huizen blijven zitten. ,,Dit om geen negatieve verstoring van de woningmarkt te veroorzaken zoals leegloop van bewoners en leegstand van woningen''.

De minister van EZ voelt er weinig voor om de gasproductie verder omlaag te brengen dan de nu door hem voorgestelde 27 miljard kuub. Velen in Groningen willen terug naar een lagere en volgens hen veiliger productie van 21 miljard kuub. ,,Een productieniveau van 27 miljard kuub zit precies tussen het minimale en maximale winningniveau dat noodzakelijk is voor het borgen van de leveringszekerheid: 23 miljard kuub in een warm jaar en 31 miljard in een koud jaar'', stelt Kamp.

Het snel afbouwen van exportcontracten met buurlanden is volgens hem lastig, omdat die landen ook moeten overschakelen op apparatuur die geschikt is voor hoogcalorisch gas. Bovendien wil Kamp niet ingrijpen in het ‘vrije verkeer van goederen en mensen'.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu