‘Kleibossen Oldambt niet kappen'

‘Kleibossen Oldambt niet kappen'

De kap van kleibossen in het Oldambt moet worden voorkomen. De Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden hebben het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om Landschapsbeheer Groningen op te dragen kettingzaag en bijl niet te gebruiken.

De kap van kleibossen in het Oldambt moet worden voorkomen. De Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden hebben het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om Landschapsbeheer Groningen op te dragen kettingzaag en bijl niet te gebruiken.

Volgens de twee partijen is er amper ruchtbaarheid gegeven aan de voorgenomen kap van de kleibossen. De partijen vinden het vreemd dat de kap wordt gefinancierd met geld uit het Waddenfonds. Behoud van de bossen wordt belangrijk gevonden voor het toerisme en omdat diverse diersoorten er huizen.

De bossen werden in de jaren '70 aangelegd om groen terug te brengen in het toen kale landschap na de ruilverkaveling. Landschapsbeheer Groningen wil het groen nu kwijt omdat de bomen zichtlijnen belemmeren.

Nieuws

Meest gelezen

menu