Noordelijke wethouders: ‘Kritiek is ook kans voor verbetering Sociaal Domein’

Sinds het rijk vijf jaar geleden de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning aan zelfstandig wonende ouderen en begeleiding van mensen met een (arbeids)beperking overdroeg aan de gemeenten, is er volgens het SCP nauwelijks vooruitgang geboekt.

Te veel kwetsbare kinderen, ouderen en mensen met een beperking krijgen van hun gemeente niet de steun die ze nodig hebben. Een hard oordeel, maar juist dat kan ook helpen om eindelijk wél verbetering te boeken. Dat zeggen noordelijke wethouders in reactie op een onderzoek dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) maandag presenteerde.

‘Conclusies stemmen niet vrolijk, maar zijn wel herkenbaar’