‘Lokale democratie staat buitenspel bij windparken’

Raadsleden uit Groningen en Drenthe vinden dat de lokale democratie bij de komst van grote windparken buitenspel wordt gezet. Burgers kunnen daardoor ernstig worden benadeeld.

Dat stelt het Raadsledeninitiatief voor de Lokale Autonomie vrijdag in een gesprek met Jan van Zanen, voorzitter van de Voorzitter Nederlandse Gemeenten (VNG). De groep betreurt dat de VNG, maar ook het Interprovinciaal Overleg (IPO), met het Rijk afspraken heeft gemaakt over (wind)energie, zonder de gemeenten daar goed bij te betrekken.

Verontwaardigde bevolking
In delen van Groningen en Drenthe neemt de verontwaardiging over de komst van en de wijze waarop grootschalige windparken worden ingepast alleen maar toe. De kritische raadsleden waarschuwen voor escalatie van windparkconflicten.

De bevolking vraagt zich af waarom lokale bestuurders zo weinig in de melk te brokkelen hebben. Raadsleden Lies Zondag (VUK, Veendam), Henk Linneman (Wakker Emmen) en John Witkamp (Westland) zijn blij dat ze de kans krijgen hierover te praten met de VNG.

,,De VNG heeft een handtekening gezet onder het energieakkoord met het Rijk. Maar hebben ze wel goed in de gaten gehad wat de impact van die handtekening is?’’, vraagt Zondag zich af. ,,Ons gebied wordt overspoeld met windmolens. Het proces kenmerkt zich door ‘over ons, zonder ons’. Wat de locaties betreft is alleen gekeken naar de laagste productiekosten voor de windproducenten. Volgens ons zijn de maatschappelijke kosten en gevolgen voor de gezondheid, de leefbaarheid en het landschap grotendeels buiten beschouwing gelaten.’’

Inspraak achteraf
Zondag vindt dat alle belangen, dus ook die van de inwoners, moeten worden meegewogen. ,,Het kan niet zo zijn dat grondposities van de eigenaren en de initiatiefnemers doorslaggevend zijn voor de locatiekeuze. Zonder overleg met burgers en gemeenten.’’ Volgens haar wordt inspraak pas georganiseerd als het ministerie van Economische Zaken en de windondernemers al afspraken hebben gemaakt over de locatie.

De groep van kritische raadsleden zou willen dat de VNG zich minder gedraagt als een verlengstuk van het Rijk, waarna gemeenten verder hun eigen boontjes maar moeten doppen. ,,Het winddossier bewijst dat dit niet werkt.’’

In een brief roept het Raadsledeninitiatief de Eerste en Tweede Kamer op de Structuurvisie Windenergie op land nietig te verklaren wegens onbehoorlijk bestuur wegens dwang, dwaling en bedrog.

Zondag: ,,Dat zijn grote woorden, maar het is ook niet niks om procedures zo in te richten dat gemeenten en hun inwoners pas aan bod komen als de afspraken tussen de hoofdrolspelers al zijn gemaakt.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Windmolens
menu