‘Minder molens met meer megawatt'

Muntendam Slechts 20 windmolens, die elk 5 vijf megawatt energie produceren, in plaats van 35 turbines die per stuk 3 megawatt opwekken. Het klinkt plausibel, maar gaat niet lukken, zegt windmolenleverancier RWE.

Steeds nieuwe verrassingen windmolenplannen Weijerswold.

Steeds nieuwe verrassingen windmolenplannen Weijerswold.

Muntendam Slechts 20 windmolens, die elk 5 vijf megawatt energie produceren, in plaats van 35 turbines die per stuk 3 megawatt opwekken. Het klinkt plausibel, maar gaat niet lukken, zegt windmolenleverancier RWE.

Burgemeester en wethouders van Menterwolde presenteerden gisteren een mooi plan voor windmolenpark N33. Door met minder windmolens meer energie op te wekken, zouden ze de overlast voor omwonenden sterk kunnen verminderen.

'Waarom slechts 5 megawatt?'

,,Als we 20 windmolens neerzetten in plaats van 35, kunnen we de rij turbines die het dichtst bij de huizen van Meeden staat en het rijtje ten westen van de N33 schrappen'', verklaarde wethouder Lian Veenstra (SP). ,,Daarmee voldoen we aan de eis van 100 megawatt, maar is er minder overlast.''

Volgens de huidige eis van minister Kamp van Economische Zaken moeten in windmolenpark N33 35 windmolens komen, die tussen de 3 en 5 megawatt per molen produceren. ,,Maar waarom geen molens die minimaal 5 megawatt opwekken?'' aldus burgemeester Rein Munniksma. Het college heeft er steeds op aangedrongen dat er gebruik moet worden gemaakt van de best beschikbare techniek en dat de overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk moet zijn. ,,We steunen ook initiatieven met zonnepanelen, maar een zonnepark alleen is niet voldoende'', zegt Munniksma.

'Het gaat niet om techniek, maar om de wind'

Met het voorstel van B en W wordt niet helemaal voldaan aan de eis van de Meedenaren, die willen dat de turbines op twee kilometer afstand van hun huizen komen. ,,Als we de eerste rij weghalen, wordt de afstand 1500 meter. Dat is nu 900 meter'', aldus Veenstra.

Mocht het niet mogelijk zijn windturbines te plaatsen die 5 megawatt produceren, dan streeft het college naar molens die ‘zo dicht mogelijk tegen de 5 aanzitten'. Als daardoor bijvoorbeeld 24 molens nodig zijn, zouden er twee zuidelijk van de A7 en twee ten noorden daarvan kunnen komen.

De raad van Menterwolde beslist op 7 april over het voorstel. Woordvoerder Ronald Sutmuller van turbineleverancier RWE zegt echter dat de raad zich die moeite kan besparen. ,,Het gaat niet om de techniek, maar om de wind. Op het land waait het nooit hard genoeg om constant 5 megawatt te produceren. Dat kan alleen op zee.'' Zijn collega Marleen van der Puijl van Yard zegt dat haar bedrijf niet afwijkt van de afspraak met het ministerie. ,,En die is: 35 turbines die tussen de 3 en de 5 megawatt produceren, in de opstelling zoals die door de minister is bepaald.''

Oldambt: vier windmolens

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt accepteert dat er 4 windmolens op grond van de gemeente worden geplaatst. Ze voegt er direct aan toe het besluit van het Rijk te erkennen, mits Oldambt in de toekomst geen extra/nieuwe opgave zal worden opgelegd voor de invulling van de landelijke energiedoelstelling voor wind op land. Oldambt wil zich maximaal inspannen om zowel in financiële zin als in landschappelijk opzicht de negatieve gevolgen voor inwoners en landschap te compenseren.

Advies aan Meeden: Laat geen geld liggen

Muntendam Leg je niet neer bij windpark N33, maar haal het onderste uit de kan als het wel doorgaat. Dat is het advies van burgemeester en wethouders van Menterwolde aan de bewoners van Meeden.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil in 2020 bij de N33 een windmolenpark met 35 turbines laten aanleggen. De molens komen op het gebied van de gemeenten Menterwolde, Veendam en Oldambt. Maar vooral de inwoners van Meeden krijgen het meest last van de molens, die vlakbij hun huizen komen.

Geen compensatieregeling gewenst

Gebiedscoördinator Emme Groot van het project Windpark N33 heeft gesprekken gevoerd met alle vertegenwoordigers van bewoners die de molens ‘in hun achtertuin' krijgen. Alleen Dorpsraadcoöperatie Meeden en de Ommelandercompagnie (Zuidwending en Ommelanderwijk) wensen niet over een compensatieregeling te praten. Zij menen dat ze daarmee het signaal zouden afgeven dat ze zich neerleggen bij de komst van het windmolenpark. En dat doen ze niet.

Burgemeester Rein Munniksma (PvdA) en wethouder Lian Veenstra (SP) deden gisteren een oproep aan met name de Dorpsraadcoöperatie (,,want tenslotte valt die onder onze verantwoordelijkheid'') om toch over een compensatieregeling in gesprek te gaan. ,,Wij begrijpen dat het standpunt dat de inwoners van Meeden zich niet met spiegeltjes en kraaltjes willen laten afschepen, zoals ze dat zelf noemen'', zei Munniksma.

'Verzet moet doorgaan'

,,Het verzet tegen de komst van het park moet ook zeker doorgaan. Maar vergeet niet dat de rol van gemeente en provincie is uitgespeeld. Het Rijk bepaalt of het doorgaat of niet. En áls het doorgaat, moeten de inwoners er zoveel mogelijk uitslepen. Molenleveranciers RWE en Yard hanteren standaard compensatievergoedingen. Maar er moet nu onderhandeld worden, om daar nóg meer uit te slepen, mocht het zo ver komen. Laat geen geld liggen.''

Veenstra: ,,Wij hebben de heer Groot daarom meegegeven dat hij zijn uiterste best moet blijven doen de Dorpsraadcoöperatie toch mee aan tafel te krijgen. Wij willen ons als college niet mengen in de discussie, maar we vinden wel dat we voor onze bewoners moeten opkomen als de Dorpsraadcoöperatie dat niet doet. We mogen deze kans niet laten liggen om een stevige compensatie te krijgen voor het leed dat de bewoners van Meeden wordt aangedaan, áls het zover komt.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Windmolens
menu