‘Minister beslist over opslagtanks Farmsum'

Foto ANP ANP

Niet de provincie Groningen, maar minister Henk Kamp van Economische Zaken beslist over het verplaatsen of buiten gebruik stellen van de opslagtanks voor aardgascondensaat in Farmsum.

Niet de provincie Groningen, maar minister Henk Kamp van Economische Zaken beslist over het verplaatsen of buiten gebruik stellen van de opslagtanks voor aardgascondensaat in Farmsum.

Gedeputeerde Staten hebben dat laten weten aan de Partij voor de Dieren (PvdD). De fractie stelde de veiligheid van de tanks onlangs aan de orde, vooral omdat ook Delfzijl te maken heeft met aardbevingen. Omwonenden maken zich zorgen omdat deze zich bevinden op een paar honderd meter afstand van huizen.

De PvdD wees er op dat aardgascondensaat zeer brandbaar en explosief kan zijn en wilde onder meer weten of het provinciebestuur zich daarvan bewust is. Dat is het geval, antwoordden GS deze week. ,,Wij hebben uiteraard begrip voor de zorgen van omwonenden.''

Volgens het provinciebestuur is het aan Kamp om de risico's te toetsen en om te bepalen of maatregelen genomen moeten worden.

Ankie Voerman van de PvdD laat in een reactie weten dat ze de positie van GS begrijpt. ,,Toch willen we dit onderwerp nog een keer op de agenda zetten. De tanks staan veel te dicht op de huizen, dat is onverantwoord. We hopen dat de provincie op de een of andere manier actie kan ondernemen.''

De NAM slaat in Farmsum in een aantal tanks aardgascondensaat op. Die stof komt mee naar boven bij de winning van aardgas. Het lijkt op dieselolie en bevat een mengsel van onder meer benzeen. In Farmsum wordt het condensaat gescheiden van productiewater en via tankers naar raffinaderijen in de Botlek vervoerd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu