‘NAM nooit helemaal uit beeld’

Foto: ANP

Hoe gaat het straks verder met de schadeafhandeling in Groningen, als de NAM eruit stapt? En wat krijgt Nationaal Coördinator Groningen Alders precies te vertellen?

Vragen en nog eens vragen tijdens een juridische informatieavond georganiseerd door het Groninger Gasberaad. Aan de Groningse hoogleraar Herman Bröring was gevraagd enig licht in de duisternis te scheppen. Dat valt niet mee, erkende de jurist. ,,De ontwikkelingen gaan heel erg snel.’’

Gevecht

Bekeken van een afstand lijkt er in Groningen een taai en verwarrend gevecht gaande tussen het bestuursrecht en het privaatrecht. Vragen die spelen zijn onder meer de rol van de overheid en welke rechten burgers nu eigenlijk hebben.

Bröring, die opnieuw constateerde dat er in het gasgebied nog altijd relatief weinig mensen naar de rechter stappen, vindt dat het procesrechts aangepast moet worden, teneinde burgers tegemoet te komen die worden geconfronteerd met een machtige en rijke tegenstander zoals de NAM. ,,Je kunt bijvoorbeeld denken aan lagere griffierechten of het aanpassen van de proceskosten.’’

Hij is mordicus tegen het plan van minister Kamp van Economische Zaken om in de komende schaderegeling de second opinion en de Arbiter te schrappen. ,,Dat lijkt me een heel slecht besluit.’’

Bevoegd

Als de NAM zich straks niet langer met de schadeafhandeling bemoeit, komt een onafhankelijke schadecommissie in beeld. De vraag is niet alleen wie de leden benoemt, maar ook welke bevoegdheden die krijgen. ,,Nemen ze zelfstandig beslissingen? Of adviseren ze Alders? En welke verhouding krijgen ze met het Centrum Veilig Wonen? De NAM raakt nooit helemaal uit beeld. Ze blijven aansprakelijk.’’

De positie van Alders blijft schimmig. Het ontbreekt hem nog steeds aan bevoegdheden. Dat gaat veranderen, verwacht Bröring. ,,Bepaalde bevoegdheden die nu nog bij de colleges van B en W liggen, worden vermoedelijk aan hem overgedragen . De positie van EZ blijft wel een probleem.’’

Voucher

Bröring adviseert mensen met een aanbieding voor een voucher van 1500 euro goed uit te kijken alvorens ze die accepteren. ,,Zet nooit zo maar een kruisje, maar schrijf op waar je achter staat. En maak duidelijk dat je niet akkoord gaat met de kwijting en de NAM aansprakelijk blijft houden voor schade.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu