‘Nader onderzoek verzakking land’

FOTO ARCHIEF DVHN

De provinciale vertegenwoordiger van LTO Noord wil nieuw onderzoek naar extreme verzakkingen van landbouwgrond in het bevingsgebied.

Die verzakkingen worden niet veroorzaakt door de gaswinning, concludeert onderzoeksbureau Sweco. Die vaststelling is te kort door de bocht naar de zin van LTO Noord. ,,Het onderzoek is goed’’, zegt Annette van Velde als provinciaal bestuurder van LTO Noord, ,,maar te dun om tot zulke grote conclusies te leiden.’’

Extreme en lokale verzakkingen

Het onderzoek richt zich niet op de gebruikelijke bodemdaling in Noord-Groningen die wel door gaswinning wordt veroorzaakt. Er is in het gebied een regelmatige bodemdaling van gemiddeld 30 centimeter, maar het gaat in dit geval om extreme en lokale verzakkingen van soms wel 15 centimeter die boeren soms op hun percelen aantreffen. Dat soort verzakkingen doen zich voor sinds 2009.

Er is onderzoek gedaan op vijf locaties. Maar op een paar plekken zou door menselijk ingrijpen, zoals het dempen van een sloot, geen duidelijk beeld te verkrijgen zijn, zo vertelt Van Velde. Ook zou bij Wittewierum de bodemstructuur van slappe klei en veenlagen voor extra verzakkingen zorgen. ,,En soms zijn er ook geen duidelijke verklaringen waarom er zo’n verzakking is geweest’’, zegt Van Velde, ,,terwijl er in de buurt wel een beving is geweest. Dat roept vragen op.’’

Van Velde heeft veel vragen. ,,Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat een bodemdaling onverklaarbaar is. Maar het gaat erom dat verteld wordt waarom de bodem dan wél daalt. Als LTO Noord willen we toch wel graag weten wat er op ons land gebeurt.’’

Meetpunten

Ze vertelt over 375 vaste punten (op beton en staal gestoeld) waar in Nederland bodemveranderingen worden gemeten. ,,Maar een aantal van die meetpunten wordt niet meegewogen, omdat ze afwijkende waarden tonen. Zo’n plaatselijke afwijking kan toch het effect zijn van een beving, denk ik dan.’’

Van Velde vindt daarom dat het onderzoek groter opgezet moet worden. Ze wil ook dat er beter wordt gemeten door zogenoemde tiltmeters in te zetten. Die kunnen zettingen in muren (bewegingen) vastleggen.

,,De historie werkt ook niet mee’’, zegt Van Velde. Ze wijst erop dat aanvankelijk werd beweerd dat bodemdaling niet het gevolg was van gaswinning, net zoals later dat de bevingen niet het gevolg waren van gaswinning. Later bleek het allemaal anders te liggen.

Nieuws

Meest gelezen

menu