‘Oldambt liet steken vallen bij facelift centrum Scheemda’

De Poststraat in Scheemda. FOTO DvhN

De gemeente Oldambt krijgt van de Rekenkamer Oldambt een tik op de vingers wat betreft de ontwikkeling van het winkelcentrum in Scheemda.

In 2010 leek het zo mooi. Het centrum van Scheemda zou behoorlijk op de schop gaan. In de Poststraat stonden extra winkels en appartementen ingetekend. Wat op papier zo mooi leek, werd uiteindelijk een hoofdpijndossier voor de gemeente die er behoorlijk wat geld bij inschoot. Oldambt moest vanwege het sterk versoberen van de plannen 200.000 euro extra bijbetalen boven de al eerder gedane investering van ruim zes ton.

Impuls aan centrum

Gesloopt en gebouwd is er de afgelopen jaren zeker. Er staat een nieuwe Aldi en er is extra parkeerruimte. ,,De ambitie van het project Poststraat was om een impuls te geven aan het centrum van Scheemda. Om de leefbaarheid en de kwaliteit van het centrum te verbeteren. Het project zoals dat uiteindelijk werd gerealiseerd, is echter niet vergelijkbaar met de plannen waarover in 2010 is besloten. Er is namelijk een ‘uitgekleed plan’ gerealiseerd’’, stelt de Rekenkamercommissie van Oldambt, die onderzoek deed naar de gang van zaken.

Het rapport wordt 6 december in een raadscommissie besproken. ,,De totstandkoming van dit rapport heeft langer geduurd dan verwacht en gehoopt. Dit komt mede door het feit dat een deel van de besluitvorming voor het tijdstip van de gemeentelijke herindeling heeft plaatsgevonden.’’ Scheemda, Winschoten en Reiderland gingen in 2010 op in Oldambt. ,,Daardoor was het niet gemakkelijk alle relevante stukken terug te vinden.’’

‘Onvoldoende initiatief’

De gemeente, zowel college als gemeenteraad, hebben volgens de rekenkamer steken laten vallen. Projectontwikkelaars kregen te veel ruimte. ,,De overeenkomsten bevatten onvoldoende bepalingen waarmee de gemeente de uitvoering van beoogde plannen kon afdwingen. ‘Als gevolg van het ontbreken van deze bepalingen heeft de gemeente meer kosten moeten maken en minder opbrengsten moeten accepteren dan in eerste instantie de bedoeling was’, staat in het rapport. Oldambt had betere, heldere en vooral ook juridisch goed dichtgetimmerde afspraken moeten maken. ,,Er is te veel verantwoordelijkheid overgelaten aan private partijen.’’ De gemeenteraad had door het college beter geïnformeerd moeten worden. De raad op haar beurt had zelf ook actiever moeten optreden. Er is onvoldoende initiatief ontplooid, stelt de rekenkamer, die betoogt dat het ‘niet om een afrekenonderzoek gaat’. ,,Het trekken van wijze lessen staat voorop.’’

Nieuws

menu