‘Provincie moet regie nemen bij asbestdaken’

Gedeputeerde Staten van Groningen moet de regie gaan voeren om daken asbestvrij te krijgen.

Dat stelt de statenfractie van GroenLinks. In 2024 moeten in Nederland alle daken van huizen en andere gebouwen waarin asbest zit gesaneerd zijn. Reden is dat er gezondheidsrisico’s zijn als asbestdeeltjes in het menselijk lichaam terecht komen.

GroenLinks is er niet gerust op dat de sanering zonder problemen verloopt. Aanleiding is een artikel op Duurzaamgebouwd.nl waaruit blijkt dat de handhaving van het asbestverbod niet goed van de grond komt.

,,Gemeenten dienen dat verbod te handhaven, maar zijn hier niet op toegerust omdat er veel te weinig asbestsaneerders zijn en omdat het veel te duur is voor eigenaren’’, stelt Statenlid Harrie Miedema. Hij wijst er op dat de provincies in Brababant en Limburg al regie op de asbestsanering hebben overgenomen en wil dat dat ook in Groningen gebeurt.

GroenLinks heeft de kwestie aan de orde gesteld en vindt dat ook gekeken moet worden naar de mogelijkheden voor een subsidieregeling.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu