‘Rijke’ coacht minima-gezin

De Voedselbank Groningen. FOTO ARCHIEF DVHN/PETER WASSING

De Voedselbank Stad Groningen begint in maart met een proef waarbij ‘rijke’ gezinnen worden gekoppeld aan huishoudens op of onder de armoedegrens.

Bij het project ‘Stadjers Hand in Hand’ krijgen Groningers die de eindjes niet of nauwelijks aan elkaar kunnen knopen, steun en advies van stadgenoten die geen geldzorgen hebben. Zij kunnen minimagezinnen de weg wijzen uit de neerwaartse spiraal van geldzorgen en sociaal isolement.