‘Schade aan huizen door hoog grondwater is mogelijk’

Foto: Archief ANP

Verhoogde én verlaagde grondwaterstanden kunnen schade aan gebouwen veroorzaken. Dat concludeert onderzoeksinstituut Deltares in een rapport.

Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb). Die kijkt in ons land naar het verband tussen delfstofwinning en bodembeweging en heeft een aantal schadeclaims uit Groningen in behandeling. Die hebben zowel betrekking op schade door de gaswinning als door de zoutwinning in Oost-Groningen.

Volgens de commissie zeggen de meeste mensen die aankloppen dat de schade pas in de laatste tien jaar zichtbaar is geworden. Ze stellen dan ook dat er een relatie met de gas- en zoutwinning is.

Oost-Groningen

Deltares bekeek voor het onderzoek een groot aantal gegevens over waterstanden in verschillende gebieden, waaronder Oost-Groningen. De gebruikte gegevens hadden betrekking op de periode 1950 tot 2014. Er is een analyse gemaakt op basis van onder meer 940 miljoen berekende grondwaterstanden, aldus Deltares.

De onderzoekers keken niet alleen naar de grondwaterstand, maar ook naar de neerslag en verdamping. In de modellen werd verder rekening gehouden met de snelheid waarmee water wordt afgevoerd door drainagebuizen, sloten en kanalen.

De onderzoekers concluderen dat hoge grondwaterstanden gebouwen kunnen beschadigen, onder meer doordat materialen aangetast kunnen worden door optrekkend vocht. Daarnaast kan de draagkracht van de ondergrond verminderen door een hoge waterstand, wat kan leiden tot verzakkingen van gebouwen. Gevolgen daarvan zijn onder meer scheuren en scheefstand.

Verzakken en scheuren

Ook lage grondwaterstanden kunnen schade aanrichten. Kleigrond kan bijvoorbeeld door droogte krimpen, wat vervolgens resulteert in het ongelijkmatig zakken van de ondergrond. Daardoor kunnen muren en andere constructies verzakken en scheuren.

Deskundigen wijzen erop dat de duizenden schades aan huizen in het gasgebied vermoedelijk niet alleen worden veroorzaakt door aardbevingen, maar ook door grondwateronttrekking en zoutwinning.

Nieuws

Meest gelezen

menu