‘Schadeherstel kan zonder NAM’

Foto Archief DvhN

De schadeafhandeling in Groningen is erg ingewikkeld. Het kan efficiënter en transparanter. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de provincie.

Dertien organisaties houden zich in Groningen bezig met de afwikkeling van aardbevingsschade. Dat leidt tot een onoverzichtelijke kluwen en een gebrek aan vertrouwen en maatschappelijke acceptatie, aldus de onderzoekers. Ze signaleren ook dat bestuursrecht en privaatrecht veelvuldig door elkaar lopen.

Onduidelijk

,,De burger begrijpt er de ballen van. Alles loopt in dit dossier door elkaar’’, constateerde hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring gistermiddag op het provinciehuis bij de presentatie van het rapport.

Als een van de knelpunten wordt ook gesignaleerd dat de overeenkomst tussen de NAM en het Centrum Veilig Wonen, (CVW) de uitvoeringsorganisatie van het gasbedrijf in Groningen, niet openbaar is. Burgers vragen wel om die transparantie, zeggen de onderzoekers.

Ze geven drie scenario’s om de afhandeling van aardbevingsschade in het gaswinningsgebied te verbeteren. Rode draad daarin is veel meer sturing door de overheid, terwijl de rol van de NAM er vooral uit bestaat dat die de rekeningen betaalt.

In het eerste scenario komt er een onafhankelijk schadefonds, dat wordt gevoed door de NAM en de Staat. Om te voorkomen dat de NAM bezwaar maakt en spreekt van een ‘blanco cheque’ worden de uitgaven achteraf verantwoord door het CVW.

Ook komt er bij dit scenario één loket voor alle schade, waardoor de burger wordt ontzorgd.

NAM betaalt

Bij het tweede scenario neemt de Staat het schadeherstel volledig op zich. De NAM betaalt, terwijl overschrijdingen voor rekening van de overheid komen. Nationaal Coördinator Alders voert het schadeherstel uit met het CVW als uitvoeringsorganisatie. In het derde scenario is de Staat alleen verantwoordelijk voor de schadeafwikkeling. Met de NAM moet worden onderhandeld over wie wat betaalt.

Volgens Bröring is de tijd rijp om verder na te denken over een fonds voor het aardbevingsgebied. ,,Ook om de NAM op afstand te zetten. Dat is heel belangrijk. We moeten nu gaan zoeken naar draagvlak.’’

Minister Kamp lijkt vooralsnog weinig enthousiast. ,,Ja, die wil niet, die wil een vinger in de pap houden’’, denkt de Groninger jurist.

De Groninger SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar is blij met de uitkomst van het onderzoek. ,,Dit is een goede aanzet voor de discussie. Er wordt altijd gezegd dat een onafhankelijk schadefonds niet kan. Jongens, het kan wel, dat blijkt nu ook. De vraag is alleen nog: hoe?’’

Nieuws

Meest gelezen

menu