‘Spoorverbinding Groningen Almelo kansrijk’

Arriva trein. FOTO ARCHIEF

Een spoorverbinding tussen de stad Groningen en Almelo kan voor 250 miljoen euro worden gerealiseerd. Dat komt naar voren uit een haalbaarheidsonderzoek van ingenieursbureau Witteveen+Bos uit Heerenveen.

Voor dit treintraject moet er alleen een nieuw stuk spoor komen van 18 kilometer tussen Musselkanaal en Emmen. Verder dient de bestaande treinverbinding tussen Veendam en Musselkanaal geschikt gemaakt te worden voor personenvervoer. Zo ontstaat niet alleen een rechtstreekse spoorverbinding tussen Groningen en Twente, maar ook tussen de Veenkoloniën en Zwolle.

Lagere investeringskosten

De investeringskosten van 250 miljoen euro zijn veel lager dan die van eerder onderzochte treinverbindingen tussen Groningen en Emmen. Uit een studie van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV - in opdracht van de provincie Drenthe - blijkt dat aan een treintraject parallel aan de N34 (Hondsrug-variant) een prijskaartje hangt van 750 miljoen euro. Een verbinding - deels over bestaand spoor - via Veendam en Stadskanaal kost 420 miljoen euro. Beide varianten zijn in juni door Gedeputeerde Staten van Drenthe getorpedeerd. Gedeeltelijke verdubbeling van de N34 heeft de voorkeur van het provinciebestuur.

Voor Witteveen+Bos reden hun eigen, veel goedkopere plan voor de treinverbinding, dat een jaar geleden al werd uitgewerkt als stageproject van Universiteit Twente-student Vincent de Heus, onder de aandacht te brengen. Vestigingsmanager Maurits Schilt: ,,Het aanpakken van de N34 is goed, maar lang niet alle bewoners van het gebied maken gebruik van de auto. Bovendien hebben de Veenkoloniën er baat bij dat het beter met het openbaar vervoer wordt ontsloten.’’

Verschillen in uitvoering

Groot verschil met de verbinding tussen Groningen en Emmen waarvan Royal HaskoningDHV de kosten heeft berekend, is dat hun beoogde traject niet via Ter Apel loopt. De verbinding gaat van Musselkanaal ten noorden van Valthermond in een nagenoeg rechte lijn naar Emmen. Schilt: ,,Dat is korter en je stuit er op minder obstakels als kanalen en wegen. Zo ben je veel minder geld kwijt aan kunstwerken.’’

Het plan van Witteveen+Bos is ook breder van opzet. Er is nadrukkelijk gekeken naar een spoorverbinding tussen Groningen en Twente. Een trein van Groningen naar Almelo, die twee keer per uur moet rijden, is volgens Schilt ook gunstig voor studenten en medewerkers van de universiteiten in Groningen en Enschede.

,,Verder is het een antwoord op krimp in de grensregio’s. Nu worden er weinig structurele maatregelen genomen om de economische achterstand in de gebieden weg te werken. Met zo’n nieuwe verbinding kan een inwoner van Stadskanaal straks in een uur in Almelo zijn. Dat vergroot zijn arbeidsmobiliteit.’’

Verbinding met Duitse spoorwegennet

De spoorverbinding zou via Emmen kunnen worden aangesloten op het Duitse spoorwegnet. Uit een deze week gepubliceerd onderzoek van onder meer de Rijksuniversiteit Groningen komt naar voren dat een passagierstrein tussen Emmen en Rheine levensvatbaar is. Vanaf Rheine zijn er doorgaande verbindingen naar Bremen, Berlijn en Keulen.

Witteveen+Bos heeft becijferd dat de jaarlijkse exploitatiekosten van de treinverbinding Groningen-Almelo 13,1 miljoen euro bedragen. Daar staan 12,3 miljoen euro aan opbrengsten tegenover. Het jaarlijkse exploitatietekort komt uit op 7,5 ton. Schilt: ,,Het kan dus niet uit, maar dat is bij nagenoeg geen enkel infrastructureel project het geval. Als de betrokken provincies en gemeenten samen optrekken kunnen ze de kosten uitsmeren. Dat maakt de verbinding wel degelijk kansrijk.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu