‘Stikstofinjecties in gasveld beste remedie tegen aardbevingen’

Een gasinstallatie bij Ten Post. Door stikstof in het gasveld te spuiten, neemt het aantal aardbevingen af, zegt de Overleggroep Groningen 2.0. Foto: Kees van de Veen

De snelste manier om een einde te maken aan aardbevingen in Loppersum en omgeving is door stikstof in dit deel van het gasveld te spuiten.

Dat zegt de Overleggroep Groningen 2.0. De groep heeft een plan uitgewerkt, dat is gepresenteerd bij Economische Zaken. Voorts is gesproken met de lokale en regionale overheid in Groningen. De vrijwilligersgroep bestaat uit een aantal wetenschappers, onder wie emeritus hoogleraar Wim Turkenburg, maar ook museumdirecteur Marjon Edzes van de Fraeylemaborg.

Stikstoffabriek in de Eemshaven

De kern van het plan is de bouw van een stikstoffabriek in de Eemshaven. Vandaar kan de geproduceerde stikstof via leidingen naar de omgeving van Loppersum worden getransporteerd, waar het via bestaande putten in het gasveld wordt gepompt. Door de stikstofinjectie wordt voorkomen dat de druk in het veld verder terugloopt, waardoor de kans op aardbevingen afneemt.

Volgens de plannen zou rond 2022 met de injectie begonnen kunnen worden. Eerst zouden er enkele tests gedaan moeten worden in het noordelijke deel van het gasveld. Na een jaar zouden de eerste effecten meetbaar zijn, terwijl rond 2028 de situatie in het Groningenveld stabiel zou moeten zijn. De kosten van het project zijn tussen de 1,5 en 2,5 miljard euro, die grotendeels door de overheid opgehoest moeten worden.

Te duur

Het idee is niet nieuw, erkent ir. Margriet Kuijper, oud NAM-medewerker. De NAM heeft in 2013 uitgebreid op het inspuiten van stikstof gestudeerd, maar zag er uiteindelijk vanaf. Het gasbedrijf vond het te duur. De kosten werden begroot op 6 tot 10 miljard euro. Bovendien werd gevreesd voor de impact op het landschap, terwijl niet zeker was of de techniek het gewenste effect zou hebben.

Inmiddels ligt de zaak anders, zegt Kuijper. ,,Nu de gaswinning omlaag gaat en er minder gas uit gaat, heb je ook minder stikstof nodig. Bovendien willen wij niet in het hele veld stikstof injecteren, alleen in het noorden. Dus hebben wij geen uitgebreid buizenstelsel nodig. Alles is nu makkelijker en beter beheersbaar.’’

,,Een garantie krijg je nooit in het aardbevingsgebied. Maar als je niets doet en toch gas blijft winnen, weet je zeker dat je niet van de bevingen af komt’’, zegt Kuijper.

Nieuws

menu