‘Verlaag belasting voor Groningers'

Foto: Archief DvhN

,,Maak van Groningen een belastingparadijs.'' Dat zegt econoom Flip de Kam als reactie op de uitspraak van NAM-directeur Gerald Schotman. Die vindt dat Groningers moeten meedelen in de opbrengst van de gaswinning.

,,Maak van Groningen een belastingparadijs.'' Dat zegt econoom Flip de Kam als reactie op de uitspraak van NAM-directeur Gerald Schotman. Die vindt dat Groningers moeten meedelen in de opbrengst van de gaswinning.

De Kam, honorair hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, kan zich vinden in de gedachtegang van Schotman. ,,Het is een variant op het aloude principe ‘de vervuiler betaalt'. Je kunt nu zeggen dat ‘de uitbater betaalt', in dit geval de rijksoverheid.''

Compenseren
Tot nu toe is het overgrote deel van de aardgasopbrengsten met een geschatte waarde van 500 miljard, gerekend in euro's met de koopkracht van 2016, naar de schatkist gevloeid. Volgens De Kam is het ‘raar' dat de inwoners van het winningsgebied daar nooit extra van hebben geprofiteerd. Sterker nog, ze ondervinden er alleen maar schade van. ,,Ik vind dat je de mensen in het aardbevingsgebied financieel moet compenseren. Ze moeten een vergoeding krijgen voor het feit dat de grond onder hun voeten langzaam wordt leeggepompt.''

Indirect
De Kam vindt niet dat de Groningers direct een deel van de aardgasbaten moeten ontvangen. Het is praktischer dat ze indirect worden gecompenseerd door een belastingverlaging. Dan heeft bijna iedereen in het gebied er profijt van. ,,Als je het tarief van de inkomstenbelasting met 10 procent verlaagt, wordt het gebied voor de rest van Nederland ook weer interessant. Momenteel heerst er krimp. Door er een belastingparadijs van te maken, zal het juist extra mensen en bedrijvigheid aantrekken. Dat is gunstig voor de economie.''

De tariefverlaging voor Groningers kan volgens De Kam, die gespecialiseerd is in overheidsfinanciën, worden bekostigd door een lichte tariefverhoging voor andere Nederlanders. ,,Dat is niet onbillijk. Zij hebben altijd ten volle meegeprofiteerd van de aardgasbaten.''

De Kam is er geen voorstander van dat de provincie het geld krijgt. Hij vertrouwt er niet op dat het dan goed wordt besteed. ,,Politici gaan vaak slecht om met geld dat ze in de schoot wordt geworpen. De kans bestaat dat het wordt verkwist aan prestigeprojecten of aan dorpscentra die worden opgekalefaterd. Dat zet geen zoden aan de dijk.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu