‘Verlicht de grote druk op Ter Apel’

Vluchtelingen bij Ter Apel. FOTO ARCHIEF DVHN

De gemeente Vlagtwedde poogt voor elkaar te krijgen dat ze minder statushouders hoeft te huisvesten dan wettelijk is verplicht.

Wethouder Seine Lok (CDA) doet die poging binnenkort tijdens overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij voldoet daarmee aan het verzoek van coalitiepartij CDA.

Vlagtwedde heeft net als alle andere gemeenten de plicht jaarlijks een bepaald aantal statushouders te huisvesten, naar rato van het aantal inwoners. Statushouders zijn mensen die naar Nederland zijn gevlucht en een verblijfsvergunning hebben gekregen. Door de grote instroom aan vluchtelingen wordt het aantal te huisvesten statushouders steeds groter.

Behoorlijke druk
,,Wij moeten dit jaar veertig mensen onderdak bieden’’, zegt CDA-raadslid Herma Hemmen. ,,De praktijk leert dat velen van hen terechtkomen in Ter Apel, het grootste dorp. Maar daar staat ook al het grootste asielcentrum van ons land. Dat legt al een behoorlijke druk op het dorp.’’

Hemmen vindt dat die druk niet steeds groter mag worden. ,,Daarom zou het goed zijn dat voor onze gemeente een uitzondering wordt gemaakt. Het aantal statushouders zou wat lager moeten zijn.’’

Gezinnen
Ze zou bovendien graag zien dat veelal gaat om gezinnen. ,,Nu komen er veel alleenstaande mannen die hier vaak niet willen wonen en ook niet echt integreren. De kans dat gezinnen integreren, is groter.’’

Hemmen heeft B en W verzocht te pogen dit voor elkaar te krijgen. Wethouder Lok voldoet aan dat verzoek. ,,Er is regulier overleg met het COA en daar kaart ik het aan. Het is inderdaad zo dat het aantal te huisvesten statushouders groeit en dat alleenstaande mannen meer begeleiding nodig hebben.’’

Het asielcentrum in Ter Apel kan maximaal 2000 vluchtelingen herbergen. Het omvat ook het aanmeldcentrum waar wekelijks honderden asielzoekers aankloppen.

Nieuws

Meest gelezen

menu