‘Verscherpt toezicht op industrie bij Delfzijl'

Gedeputeerde van de provincie Groningen. Nienke Homan, FOTO DUNCAN WIJTING

Elektronische neuzen die de luchtkwaliteit rond de chemische industrie bij Delfzijl meten, zijn straks niet langer een hulpmiddel, maar een juridisch instrument bij klachten.

Volgens gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) biedt certificering van de bestaande negen elektronische neuzen de mogelijkheid om het toezicht en de handhaving aan te scherpen. Dit zou bij probleemgevallen kunnen leiden tot meer boetes, bezwaarprocedures en scherpere voorwaarden voor vergunningverlening.

Het systeem van de elektronische neuzen waakt over de luchtkwaliteit op en rond industrieterrein Oosterhorn bij Delfzijl. De neuzen die bevestigd zijn aan lantaarnpalen, signaleren en herkennen stoffen die stankoverlast kunnen veroorzaken.

Vooral voor de dichtstbijzijnde dorpen Farmsum, Borgsweer en Termunten. Iedere minuut wordt de informatie ververst. De electronica werd gezien als hulpmiddel, totdat het provinciebestuur besloot het ook te gebruiken om juridisch sterker te staan bij het toezicht.

Geur-app

Het is een van de verbeteringen in het meldingensysteem voor het milieu. ,,De informatie die de ‘neuzen' verzamelen willen we delen met de omgeving'', zegt Homan. ,,Niet alleen met de bedrijven maar ook de inwoners kunnen er straks over beschikken. Het systeem geeft ons een beter inzicht in de ernst, spoed en de frequentie van klachten en meldingen.'' Homan kondigde gisteren ook de komst van een geur-app aan.

Daarmee kunnen inwoners op een eenvoudige manier melding maken van geuroverlast. De meldingen worden gebruikt om de overlast in kaart te brengen. De provincie wil ook bij bedrijven die geluidsoverlast veroorzaken constant metingen doen. Er is ervaring mee opgedaan zodat meerdere bedrijven aan deze vorm van toezicht kunnen worden onderworpen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu