‘Verscherpt toezicht op industrie bij Delfzijl'

Gedeputeerde van de provincie Groningen. Nienke Homan, FOTO DUNCAN WIJTING

Elektronische neuzen die de luchtkwaliteit rond de chemische industrie bij Delfzijl meten, zijn straks niet langer een hulpmiddel, maar een juridisch instrument bij klachten.

Volgens gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) biedt certificering van de bestaande negen elektronische neuzen de mogelijkheid om het toezicht en de handhaving aan te scherpen. Dit zou bij probleemgevallen kunnen leiden tot meer boetes, bezwaarprocedures en scherpere voorwaarden voor vergunningverlening.