‘Winddossiers gevoelig voor topman VNG’

De Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG) wil nog niet ingaan op de kritiek dat de lokale democratie bij grote windparken buitenspel staat.

Tot grote teleurstelling van Groningse en Drentse raadsleden die namens het Raadsledeninitiatief voor de Lokale Autonomie vrijdag in Utrecht een gesprek voerden met VNG-voorzitter Jan van Zanen.

Zij vroegen Van Zanen waarom de VNG, die toch als belangenbehartiger van de gemeenten optreedt, in het winddossier alleen maar achter het Rijk aanloopt. Dit door geen enkele kritische kanttekening te plaatsen bij versnelde procedures die de komst van grootschalige en omstreden windplannen mogelijk maakt.

,,Het klopt dat de VNG heeft getekend voor het landelijk Energieakkoord, waarin een forse doelstelling voor windenergie (6000 megawatt in 2020, red) is opgenomen. Waarom is dat ingrijpende besluit niet onderworpen aan een ledenraadpleging?’’, zegt Lies Zondag, raadslid in Veendam en bestuurslid van Actiegroep Tegenwind N33.

Windparken in de Veenkoloniën

Zondag wilde de wijze waarop het Rijk is omgesprongen met windparken in de Veenkoloniën bespreken met Van Zanen. ,,Dat lukte niet omdat de VNG-voorzitter niet op specifieke gevallen wilde ingaan. Je merkte aan hem dat het gevoelig ligt. Jammer omdat, als het gaat om het opzij zetten van de lokale democratie, dit een van de sterkste voorbeelden is.’’ Het Raadsledeninitiatief wilde ook weten waarom de gemeente Aa en Hunze, dat een groot windpark op haar grondgebied krijgt, vergeefs een beroep deed op de VNG. De gemeente is verwikkeld in een juridische procedure bij de Raad van State en vroeg juridische ondersteuning.

,,Die heeft ze niet gekregen, terwijl de VNG toch al zijn leden in de uitvoering van hun taken hoort te ondersteunen? We zijn blij dat Van Zanen laat onderzoeken waarom dit niet is gebeurd.’’ Ook Henk Linneman van Wakker Emmen was bij het gesprek. Van Zanen was niet voor commentaar bereikbaar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu