‘Zelfstandig Haren is geen optie’

Gemeentehuis van Haren. FOTO ARCHIEF DVHN

De gemeente Haren is te zwak om zelfstandig te blijven. De financiële positie is steeds zorgelijker geworden. Er is een gebrek aan bestuurlijke visie en ambtenaren om alle taken goed uit te voeren.

Dat valt op te maken uit het nog vertrouwelijke tussenrapport van het adviesbureau B & A. In opdracht van de gemeente Haren is gekeken naar de bestuurskracht. Die laat volgens de onderzoekers zeer te wensen over. Een besluit van Haren om niet te fuseren met de buurgemeente(n), maar in de toekomst op eigen benen te blijven staan, wordt gezien als een risicovolle keuze.

Slecht beeld
De gemeente heeft zelf geen goed beeld van wat de Harense samenleving nodig heeft en wenst. Wat er moet gebeuren, wordt bepaald aan de hand van individuele signalen en politieke wensen, aldus de onderzoekers. Visies, beleid en plannen zijn niet onderbouwd met feitelijke inzichten.

Bezuinigen
Daarbij moet de gemeente ieder jaar 1,5 miljoen euro bezuinigen en de schuld met 2 miljoen euro terugschroeven. Rentelasten en aflossingen drukken zwaar op de begroting, waardoor er steeds minder financiële ruimte is om tegenvallers op te vangen. De spankracht bij het in stand houden van de huidige voorzieningen is beperkt. Opvallend is dat het samenspel tussen gemeentebestuur en ambtelijke organisatie beperkt is. Ambtenaren adviseren te weinig of krijgen daarvoor onvoldoende ruimte.

De organisatie leunt bij gebrek aan mankracht en specialistische kennis op professionals van met name de gemeente Groningen. Volgens B & A hebben burgers kritiek op de prestaties van ambtelijke diensten. De weerzin tegen lastenverhoging is echter zo groot dat er weinig steun is voor uitbreiding van het ambtelijk apparaat.

Zelfstandigheid
Volgens de onderzoekers zijn de inwoners bang dat bij een fusie met buurman Groningen het onderscheid tussen Haren (platteland) en Groningen (stad) vervaagt. Dat zou ten koste kunnen gaan van de gekoesterde status (‘Groene parel van Groningen’). Staat tegenover dat inwoners van Haren sterk georiënteerd zijn op de provinciehoofdstad. Wonen, werken, school en leven, lopen met het gebruik van de voorzieningen (cultuur, onderwijs, medisch) volop in elkaar over.

Een meerderheid van de gemeenteraad koos in december voor zelfstandigheid. van Haren. Dit nadat de mogelijkheid voor samenvoeging met Groningen/Ten Boer of Tynaarlo was verkend. B & A schrijft dat Haren in de discussie over herindeling binnen de provincie Groningen geen vrienden heeft gemaakt en meerdere gemeenten van zich heeft vervreemd door een wisselvallige koers te varen met weinig ‘bestuurlijke sensitiviteit’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu