‘Zelfstandig Haren is geen optie’

Gemeentehuis van Haren. FOTO ARCHIEF DVHN

De gemeente Haren is te zwak om zelfstandig te blijven. De financiële positie is steeds zorgelijker geworden. Er is een gebrek aan bestuurlijke visie en ambtenaren om alle taken goed uit te voeren.

Dat valt op te maken uit het nog vertrouwelijke tussenrapport van het adviesbureau B & A. In opdracht van de gemeente Haren is gekeken naar de bestuurskracht. Die laat volgens de onderzoekers zeer te wensen over. Een besluit van Haren om niet te fuseren met de buurgemeente(n), maar in de toekomst op eigen benen te blijven staan, wordt gezien als een risicovolle keuze.