Raadslid strijdt tegen verpaupering: 'Zevenhuizen verdient het dat er nu actie komt'

Het zwaar verpauperde pand van discotheek Pruim in Zevenhuizen. DVHN

CDA-raadslid Jan Willem Slotema zet met niet aflatende ijver zijn strijd tegen de verpaupering van leegstaande particuliere panden in met name het dorp Zevenhuizen voort.

Een paar jaar geleden voerde de voormalige gemeente Leek de zogenoemde excessenregeling die werd opgenomen in het welstandsbeleid. De regeling dient als instrument om particuliere eigenaren van verwaarloosde panden aan te pakken. Volgens Slotema deden B en W vorig jaar brieven uit naar een aantal eigenaren van dit soort panden waarin zij op straffe van het opleggen van een dwangsom werden gemaand onderhoud alsnog op te pakken.

‘Tijd van louter dreigen is voorbij’

Het lijkt er volgens het raadslid niet op dat de brieven die de nieuwe gemeente Westerkwartier inmiddels verstuurde, veel hebben uitgehaald. In schriftelijke vragen aan B en W vraagt hij daarom om opheldering.

Slotema: ,,Afgelopen voorjaar liep de termijn af die de gemeente stelde aan de eigenaren om hun panden alsnog op te knappen. Ik vind dat de tijd is gekomen dat het college boter bij de vis doet. Zijn de dwangsommen nu opgelegd, ja of nee? De tijd van louter dreigen, is wat mij betreft voorbij.”

Dorpsgezicht

Met name de onderhoudstoestand van het voormalige pand van discotheek Pruim in Zevenhuizen doet afbreuk aan het dorpsgezicht, meent Slotema. Dat geldt ook voor het voormalige werkhuis aan de Kokswijk en het pand aan de Oudestreek 34 in Zevenhuizen. ,,Tientallen jaren wacht Zevenhuizen al op aanpak van deze drie rotte kiezen. Het dorp verdient het dat er eindelijk echt wat gebeurt.’’

Ook buiten Zevenhuizen staan ‘rotte kiezen’. Slotema ondersteunt zijn vragen aan B en W met foto’s van verwaarloosde panden, zoals het voormalige sekspand aan de Pasop bij Midwolde dat sinds enkele jaren leegstaat. En het pand aan Diepswal 18 in Leek.

In afwachting van de beantwoording van de vragen, wilde verantwoordelijk wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier) dinsdagmiddag niet reageren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu