‘Zuidhorn werkt overlast door carbid in de hand'

Carbidschieten. Foto: Archief/Marcel Jurian de Jong

Paardenhouder Henk Berends uit Grijpskerk heeft grote kritiek op wethouder Henk Bakker (GroenLinks) van Zuidhorn.

Paardenhouder Henk Berends uit Grijpskerk heeft grote kritiek op wethouder Henk Bakker (GroenLinks) van Zuidhorn.

Overlast
Bakker werd vorige week tijdens de raadsvergadering aangesproken op de overlast die de familie Berends op oudejaarsdag ondervond van carbidschietende buren. Al vaker deed deze hinder aan de Groningerstraatweg zich voor. De paarden van de familie Berends ondervonden hiervan eerder (traumatische) overlast. De raadsfracties van D66 en VVD stelden dat de gemeente beter toezicht had moeten houden.

De wethouder antwoordde dat het afschieten van minder dan tien melkbussen van 30 liter volgens de APV-regels is toegestaan. Om die reden was er volgens Bakker dan ook geen aanleiding voor controle. Dat steekt Berends in hoge mate: ,,De gemeente Zuidhorn gaat prat op haar dierenwelzijnsbeleid. De manier waarop hier bijna ongelimiteerd met carbid wordt geschoten, is nergens zo ruim als in onze gemeente.''

Aanscherping
Tegenover meerdere politieke partijen in Zuidhorn maakte Berends zich de afgelopen jaren sterk voor aanscherping van de regels. ,,Met name GroenLinks, de partij van wethouder Bakker, pakte de handschoen op. Bij de vorige raadsverkiezingen is hiervoor in het partijprogramma van GroenLinks aandacht gevraagd. Maar zelfs nu deze politieke groepering dagelijkse bestuursverantwoordelijkheid draagt in de gemeente Zuidhorn zijn GroenLinks en wethouder Bakker er niet in geslaagd het beleid te veranderen.''

Berends is hierover erg teleurgesteld. Dat wethouder Bakker in de raad de kwestie luchthartig afdeed als burenruzie, waar de gemeente buitenstaat, zit hem dwars. Hij zegt: ,,Ik heb niks tegen mijn buren. Zolang de gemeente zoveel ruimte laat voor carbidschieten, valt hen niet veel te verwijten. Maar de bestuurders van de gemeente des te meer.''

Gespannen verhoudingen
Wethouder Bakker houdt in reactie vol dat de problemen op oudejaarsdag in Grijpskerk voortvloeien uit gespannen verhoudingen op de buurt: ,,Meneer Berends wil de gehele APV aanpassen. Maar het ligt niet voor de hand om dat te doen vanwege één enkel probleemgeval.'' Bakker geeft toe dat mede vanuit zijn eigen GroenLinks pogingen zijn gedaan de carbidregels te verscherpen. ,,Daarvoor bleek geen meerderheid in de raad. Daar heb ik als wethouder mee te maken.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu