10.000 snorscooters in stad Groningen: probleem of niet? (+poll)

Snorscooters blokkeren een zebrapad aan het Zuiderdiep in Groningen. Foto: Archief Duncan Wijting

De ongeveer 10.000 snorscooters in Groningen, vormen die een probleem? En zo ja: wat valt eraan te doen? Dat is de centrale vraag op een zogeheten expertmeeting van de Groningse gemeenteraad over scooters.

De openbare bijeenkomst is volgende week donderdag in het stadhuis op de Grote Markt. Experts gaan in op veiligheids- en gezondheidsaspecten van scooters. Verder komen belangenverenigingen aan het woord. Ook inwoners mogen hun mening geven.

Groningen telt steeds meer snorscooters. Dat zijn scooters met een blauw kentekenplaatje waarmee je zonder helm op het fietspad mag. In zo’n tien jaar is het aantal van dit soort scooters bijna verdubbeld tot ongeveer 10.000. Ze mogen maximaal 25 km/uur rijden.

Opvoeren

Opvoeren is niet zo moeilijk. En schoon zijn ze niet. Uit GGD-onderzoek blijkt dat fietsers steeds meer worden blootgesteld aan kortdurende maar hoge concentraties fijnstof van scooters. Volgens het stadsbestuur ervaren veel Stadjers geluids- en stankoverlast. Ook voelen fietsers zich onveilig door de snelheid van veel snorscooters.

Enkele politieke partijen in de gemeenteraad willen maatregelen nemens. Zoals een verbod voor snorfietsers om op fietspaden te rijden. Die moeten dan op de weg. Een andere mogelijkheid is de invoering van een milieuzone waar scooters niet mogen komen. In Amsterdam betaat zo’n zone: daar mogen scooters van 2010 en ouder niet meer in de bebouwde kom rijden.

Verkeersveiligheid

Het Groninger college vindt dergelijke maatregelen eigenlijk te ver gaan. Een scooterverbod op fietspaden zou bijvoorbeeld weer gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid van de norscooterrijders op de rijbaan waar ook auto’s rijden. Volgens het college hebben behoorlijk veel mensen voor een snorscooter gekozen omdat ze niet op de rijbaan willen of durven rijden. Ook is door de bestaande regelgeving het treffen van maatregelen lastig.

Scooterbelang

De bedoeling van de bijeenkomst van volgende week is om een compleet beeld te krijgen van alle aspecten van het scootergebruik in de stad. De GGD Groningen gaat in op gezondheidsaspecten en de politie op de verkeersveiligheid. Ook de belangenorganisaties, zoals Scooterbelang, de Fietsersbond, de BOVAG en de RAI Vereniging mogen hun mening geven. Iemand van de gemeente Amsterdam komt om te vertellen wat daar de afwegingen zijn geweest bij de besluitvorming over scootermaatregelen.

Nieuws

menu