Gemeente: RUG en Hanzehogeschool passen plan bomenkap op Zernike niet aan

Een van de onderdelen van de herinrichting: de nu nog haakse bocht op het Zernikeplein in de toekomst. CampusGroningen

Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool in Groningen willen geen poging doen om alsnog een aantal bomen op de Zernike Campus van kap te redden.

Volgens de gemeente Groningen zijn de instellingen niet bereid om het herinrichtingsbesluit van de Zernikelaan te heroverwegen. Dat bleek bij de bezwaarcommissie, waar drie partijen bezwaar maakten tegen het besluit. Zij vinden dat er bomen gespaard hadden kunnen worden zonder de kern van het plan aan te tasten.

Compensatie

Vier medewerksters van de Hanzehogeschool rekenden voor dat de gemeente maar 1,1 procent compenseert van wat er nu aan groen staat. Ook worden er 99 bomen teruggeplant voor de 92 die verdwijnen. Ze baseren dat op het verschil in diameters van stammen en boomkronen. De groep is bang voor hittestress op de Campus.

Andere personeelsleden en studenten wezen de bezwaarcommissie op de praktijk: de eerste nieuwe bomen hebben een dwarsdoorsnede van 6,5 cm. ,,Even groot als een blikje frisdrank, terwijl een boom volgens de gemeentelijke definitie minimaal een doorsnee van 20 centimeter heeft.’’

Belanghebbendheid

De gemeente vindt dat de commissie de studenten en medewerkers niet als belanghebbende mag accepteren omdat de Campus niet hun woon- of leefsituatie zou zijn. Bewoners van Paddepoel en Selwerd zijn bij de planvorming betrokken. Volgens de gemeente is er twee dagen voor de zomervakantie van 2017 ook een bijeenkomst voor medewerkers en studenten van de Campus geweest. De aanwezige medewerkers konden zich dat niet herinneren.

Of de uitspraak van de commissie nog zin heeft, is de vraag. De gemeente probeert de schorsing van de kapvergunning - eerder uitgesproken door de voorzieningenrechter- zo snel mogelijk van tafel te krijgen om nog voor het broedseizoen te kappen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu