12.000 kinderen vroegen asiel aan in Nederland. Opvanggezin niet altijd goede match met jonge vluchteling, concludeert onderzoeker van Rijksuniversiteit Groningen

Jonge vluchtelingen worden in Nederland bij voorkeur in gezinnen met dezelfde cultuur opgevangen. ,,Dit werkt in het begin vaak goed, maar op de langere termijn is er een kans dat dit juist belemmerend werkt’’, zegt onderzoeker Jet Rip van de Rijksuniversiteit Groningen.

RUG-onderzoeker Jet Rip.

RUG-onderzoeker Jet Rip. Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Kinderen wennen naarmate ze langer in Nederland zijn aan de Nederlandse cultuur, terwijl het opvanggezin aan de oude cultuur vasthoudt.