2,9 miljoen euro subsidie voor in stand houden kerken, kerktorens en kerkhoven in Noord-Nederland

Foto: Pixabay

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verdeelt 2,9 miljoen euro onder 88 kerken in Noord-Nederland. De RCE keerde daarmee alle subsidieaanvragen goed van de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland (SBKG Noord-Nederland).

De subsidie is bedoeld voor het in stand houden of onderhouden van rijksmonumentale kerken en kerktorens in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland.

Subsidiepercentage is 60

De totale kosten voor de werkzaamheden aan de 88 objecten (waaronder ook een paar kerkhoven en bijbehorende hekwerken) bedragen 5 miljoen euro.

60 procent van de kosten wordt gesubsidieerd. De overige 40 procent moeten de eigenaren zelf ophoesten. De subsidie wordt verstrekt over een periode van zes jaar.

Niet voor grootschalige restauratiewerkzaamheden

De subsidie kan niet worden gebruikt voor grootschalige restauratiewerkzaamheden. Daarvoor kunnen aanvragen bij de provincie worden ingediend.

De lijst met kerken, kerktorens en kerkhoven waaraan subsidie is toegezegd wordt binnenkort bekendgemaakt op de website van de RCE .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu