3000 Groninger boeren eisen compensatie voor waardedaling erf en land

De schade van gedupeerde boeren maar ook de waardedaling van hun boerderijen en landerijen als gevolg van bodemdaling moet worden gecompenseerd.

Ate Hylke Kuipers

Ate Hylke Kuipers

Dat staat in een brief van twee landbouworganisaties aan minister Eric Wiebes (VVD, Economische Zaken en Klimaat). De voorzitters Teun de Jong (Nederlandse Akkerbouw Vakbond) en Harm Wiegersma (Nederlandse Melkveehouders Vakbond) hebben de brief ondertekend. Hij is gestuurd in samenspraak met de onlangs opgerichte stichting Boerenbelang Mijnbouwschade.

Mestkelders lek

Nieuws

menu