Met 35 karrenvrachten aan gedroogde klei bouwt het waterschap Hunze en Aa's een proefdijk

De Eems bij Nansum-Delfzijl. Foto archief Jan Zeeman

Met 35 vrachtwagenladingen gedroogde klei uit de Eems legt het waterschap Hunze en Aa’s deze week een proefdijk aan bij de zeedijk bij de Dollard.

De benodigde 700 kuub klei wordt deze week vervoerd uit het kleidepot bij Oterdum en gaat via Woldendorp naar de dijk. Het project is een onderdeel van de Brede Groene Dijk. Daarbij wordt gewerkt aan dijkversterking met behulp van klei. Bedoeling is dat de dijk in de toekomst breder wordt en afgewerkt met een dikke laag klei voor de stevigheid. Daarop komt gras.

Met de aanleg van de proefdijk onderzoekt het waterschap hoe klei zich houdt in een dijklichaam en of klei goed kan worden verwerkt. Als de proefdijk aan de verwachtingen voldoet, wordt over enkele jaren een veel langer stuk dijk aangepast.

Gedroogde modder

Bij de operatie wordt gebruik gemaakt van slib uit de Eems-Dollard. Behalve voor het aanleggen en verhogen van dijken wordt de klei uit de Eems ook gebruikt voor de verbetering van landbouwgrond in de Veenkoloniën. Ook wordt de gedroogde modder benut voor de vervaardiging van bouwmaterialen.

De klei wordt niet alleen gewonnen door het uitbaggeren van de vaargeul bij haven van Delfzijl en de Eems, maar ook ingevangen in de polder Breebaart. Door slib uit de Eems te halen wordt het water er iets minder troebel. Dat zorgt weer voor een betere ecologische kwaliteit van de Eems, waar al jaren naar wordt gestreefd. Nederland werkt bij de verbetering van de Eems samen met Duitsland.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu