5 vragen over vogelgriep: Is het virus ook gevaarlijk voor mensen en hoeveel gevallen zijn er in Nederland?

Bij een pluimveebedrijf in Lutjegast is vogelgriep vastgesteld. Foto: Archief: DVHN

In Nederland is opnieuw vogelgriep vastgesteld. Dit keer bij een legbedrijf met ongeveer 48.000 kippen in Lutjegast. Het bedrijf wordt geruimd. Vijf vragen over dit gevreesde en zeer besmettelijke virus.

Wat is vogelgriep precies?

Vogelgriep, ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd, is een zeer besmettelijke virusziekte die zo nu en dan opduikt bij kippen, kalkoenen, eenden en ganzen.

Bij andere vogelsoorten, zoals duiven en zwanen, is ook vogelgriep vastgesteld. Onder wilde watervogels heersen verschillende vogelgriepvirussen, ook in Nederland.

Het virus verspreidt zich via mest of stofdeeltjes in de lucht waarin besmette mestdeeltjes zitten. Ook verspreiden sommige watervogels het virus. Dat kan razendsnel gaan omdat pluimvee in Nederlands steeds vaker 'vrije uitloop' heeft.

Waar en wanneer is vogelgriep ontstaan?

Dat is niet helemaal duidelijk. Op Wikipedia staat bijvoorbeeld dat in Nederland al in 1926 een epidemie van vogelgriep voor is gekomen. Er is een lange lijst met jaartallen en landen waar het virus is vastgesteld.

Sommige varianten van het virus hebben wereldwijd ook mensen besmet, van wie sommige zijn gestorven. Dat gebeurde in Nederland in april 2003. In Den Bosch overleed een 57-jarige Nederlandse dierenarts aan een ernstige longontsteking. In zijn longen werd het vogelgriepvirus aangetroffen.

Is het vogelgriepvirus gevaarlijk voor mensen?

Vogelgriep komt bij mensen nauwelijks voor. Alleen in zeldzame gevallen kan het virus overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen als iemand direct en intensief in aanraking is geweest met besmette of dode vogels. En wees gerust: je kunt geen vogelgriep krijgen van het eten van kippenvlees of eieren van besmette dieren.

Hoeveel gevallen van vogelgriep zijn er eigenlijk in Nederland?

Aardig wat, zo is te zien op een overzichtelijke en actuele kaart van Wageningen Bioveterinary Research. Eind oktober werd vogelgriep geconstateerd op een kippenbedrijf in het Gelderse Altforst. 35.700 hennen en hanen zijn geruimd.

Onderzoekers stelden vast dat de dieren leden aan de zogenaamde H5-variant van het vogelgriepvirus. Die is relatief mild, maar kan omslaan naar een zeer besmettelijke variant die ook mensen ziek kan maken.

Ongeveer gelijktijdig met de besmetting op het bedrijf in Alforst werden langs de Friese kust en bij Ameland vele tientallen dode en zieke vogels gevonden die het vogelgriepvirus hadden. Na Alforst zijn nog twee andere bedrijven geruimd. Eén in het Gelderse Puijflijk, de ander in Lutjegast.

Bekijk hieronder de interactieve kaart van Wageningen Bioveterinary Research

Zijn er maatregelen genomen om verdere verspeiding tegen te gaan?

Jazeker! Er geldt een landelijke ophok- en afschermplicht voor pluimvee, watervogels en loopvogels. Die zijn van kracht voor bedrijven die vogels houden voor vlees en eieren en bedrijven die vogels fokken om ze in het wild uit te zetten.

Hobbypluimveehouders moeten hun dieren ook afgeschermd houden. Datzelfde geldt voor dierentuinen en kinderboerderijen. Ook geldt een verbod op het tentoonstellen van pluimvee en watervogels.

 

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van informatie van het RIVM , het Voedingscentrum , Wikipedia , de Rijksoverheid , Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Wageningen University & Research

Nieuws

menu