5500 asielzoekers met een verblijfsvergunning wachten in azc op een woning

Het asielcentrum in Ter Apel (op de foto tijdens een Open Dag) zit door de hoge instroom momenteel vol Foto: Archief Boudewijn Benting

In de Nederlandse asielzoekerscentra zitten momenteel 5500 statushouders, mensen met een verblijfsvergunning, te wachten op een woning. Dat aantal is fors hoger dan in het begin van dit jaar. Toen stond de teller nog op 4600.

De jongste cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maken ook duidelijk dat op dit moment in alle azc’s 27.251 mensen verblijven. Wat dus betekent dat 1 op de 5 bewoners van de opvanglocaties een statushouder is.

‘Fors en hoog aantal’

Woordvoerder Werner van Bastelaar van het COA noemt het aantal van 5500 ‘fors en hoog’. Het is volgens hem een van de drie redenen voor het feit dat het COA met gemeenten praat over het realiseren van extra opvangplekken.

,,De grotere instroom van vluchtelingen is een reden dat we meer plekken nodig hebben’’, zegt Van Bastelaar. ,,Langer durende asielprocedures waardoor mensen langer in azc’s verblijven, is een tweede. De derde is het grote aantal wachtende statushouders.’’

Die statushouders hebben recht op een woning. Daarom krijgt elke gemeente van het rijk op gezette tijden de opdracht een bepaald aantal statushouders te huisvesten.

Taakstellingen

Maar soms kunnen gemeenten niet aan die taakstellingen voldoen en worden de statushouders gedwongen te wachten, bijvoorbeeld door krapte op de woningmarkt.

,,Soms is het ook zo dat gemeenten wel een woning hebben maar geen geschikte voor de betreffende statushouder’’, weet Van Bastelaar. ,,We hopen dat de doorstroming van statushouders naar woningen groter wordt waardoor we meer ruimte in de azc’s krijgen.’’

Het aantal wachtende statushouders was overigens al wel eens hoger. Zo stond de teller vorig jaar op een bepaald moment op 6500. Alleen was toen de instroom aan vluchtelingen minder groot en daarmee de druk op de plekken in de azc’s ook.

Momenteel is de instroom dus wel fors. Het aantal van 27.251 azc-bewoners, waarmee Nederland de winter ingaat, werd sinds 2005 alleen in 2015 overtroffen. In dat jaar zaten er in december meer dan 47.000 mensen in azc’s.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu