Nieuwe Zuidelijke Ringweg kost provincie 94 miljoen extra; tevergeefs verzoek om informatie over verdeelsom

Het Julianaplein zoals dat er eind 2024 moet liggen met rechts de nieuwe vaste Julianabrug met langs het water de Brailleweg waar alle verkeersstromen vanaf het ongelijkvloerse knooppunt richting stad samenkomen. Tekening: Aanpak Ring Zuid

De provincie Groningen moet 94 miljoen euro (inclusief btw) bijbetalen voor het afbouwen van de nieuwe Zuidelijke Ringweg in Groningen. Het geld was bestemd voor de verdubbeling van de N33 en de spoorlijn naar Duitsland (Wunderline). De aanleg van de spoorlijn naar Stadskanaal lijkt daarmee gered.

Dat is dinsdagavond bekend geworden bij de openbaarmaking van de lang verwachte vaststellingsovereenkomst. Helemaal openbaar is die niet: het blijft onduidelijk wat de bouwer van de ringweg, Combinatie Herepoort, bijlegt. Op 3 februari debatteert provinciale staten daar verder over.

Jean Luc Beguin, hoofingenieur directeur van de afdeling Grote Projecten van Rijkswaterstaat, is blij met het akkoord en de toezegging van de Duitse aannemers achter Herepoort (Max Bögl en Züblin) dat de ringweg zonder meer extra bezuinigingen wordt afgebouwd. Het bedrijf krijgt nu 572 miljoen euro voor de weg en moet het daarmee doen. Wederzijds zijn boetes en heffingen opgeheven.

Eerder op de dag werd dinsdag al duidelijk dat voorlopig geheim blijft wat de aannemer bijdraagt. Gedeputeerde Staten maakt dat bedrag op verzoek van de bouwer niet openbaar. Het consortium van vier regionale en twee grote Duitse bouwbedrijven won de aanbesteding in 2016 met een bod van 388 miljoen euro.

Een meerderheid van provinciale staten (23 tegen 17 stemmen) ging dinsdagavond akkoord met de gang van zaken. Daardoor blijft voorlopig onduidelijk hoe de schade wordt verdeeld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De gezamenlijke oppositie van acht fracties (50+, Code Oranje, Forum voor Democratie, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVV en SP ) wilde alle informatie openbaar maken.

Geheimhouding

Volgens gedeputeerde Fleur Gräper (D66) is met het sluiten van een definitieve vaststellingsovereenkomst, dinsdag, de geheimhouding op het overgrote deel van de informatie opgeheven.

Het is al jaren duidelijk dat de bouw van de weg drie jaar is vertraagd, maar over de extra kosten werd tot dusver gezwegen. Gräper dacht begin juli vorig jaar al dat er binnen een paar weken een financiële vaststellingsovereenkomst zou zijn. Toen de staten in het najaar om opheldering vroegen, kregen ze alleen onder geheimhouding informatie.

Argwaan

Herepoort kreeg de opdracht in 2016 gegund voor 388 miljoen euro en liet in 2017 nog weten dat ze voor dat bedrag ook drie extra wensen kon realiseren. Na problemen met het inschuiven van de Helperzoomtunnel en de tijdelijke ringweg in 2018 veroorzaakten plannen voor de bouwput grote argwaan bij projectorganisatie Aanpak Ring Zuid.

Die verbood de aangekondigde zomerstremming uit vrees dat Herepoort de klus niet aankon. Een commissie onder leiding van prof.dr.ir. Marcel Hertogh moest de bouw vlot trekken. De commissie concludeerde dat er van alles mis was met de onderlinge samenwerking en deed een reeks voorstelling om die te verbeteren.

Beide partijen lieten al gauw weten dat ze de aanbevelingen overnamen, maar twee jaar later waren ze nog niet uit de financiële kwestie. Herepoort maakte in november duidelijk niet langer als voorfinancier te willen fungeren en staakte alle niet-noodzakelijke werkzaamheden. Toen die begin dit jaar werden opgepakt, werd duidelijk dat er een oplossing in zicht was.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
De nieuwe zuidelijke ringweg
menu