Aannemer Ringweg Groningen: 'We gaven vorig jaar al aan dat planning onhaalbaar was'

De damwanden voor de nieuwe Zuidelijke Ringweg in Groningen liggen klaar. Ze zouden in de zomerweken de grond in worden getrild, maar Aanpak Ring Zuid gaf geen toestemming. Foto: DvhN

De bouw van de nieuwe Zuidelijke Ringweg in Groningen zit in een impasse nu de geplande zomerstremming -tot eind augustus- is afgeblazen en er geen damwand kan worden geslagen.

,,De planning voor de werkzaamheden aan de verdiepte ligging begint weer bij nul’’, zegt woordvoerder Bert Kramer van aannemer Herepoort. Het bedrijf stond in de startblokken om de komende weken een damwand van 30x1100 meter aan te brengen in de middenberm. Die was nodig om de bouwkuip voor de tunnels versneld aan te leggen. Dat moest de vertraging, die nu weer op drie jaar staat, met een jaar terugbrengen.

‘Vertraging was vorig jaar al duidelijk’

Kramer zegt dat Herepoort eind vorig jaar al aangaf dat de planning onhaalbaar was en sinds eind maart aan het idee voor een zomerstremming werkte. In dat kader is de tijdelijke weg binnen twee in plaats van zeven maanden gebouwd. Opdrachtgever Aanpak Ring Zuid (gemeente, provincie en Rijkswaterstaat), die de vertraging en zomerstremming in juni bekend maakte, gaf op voorhand toestemming voor de oplossing, maar durfde het deze week toch niet aan.

Dit tot grote schrik van beide organisaties, die een kantoorgebouw delen in Groningen Zuid. Kramer: ,,Het was hier muisstil. Iedereen bij ons en de buren was ervan overtuigd dat de zomerstremming goed zou uitpakken. Dan is dit even slikken.’’

Volgens Kramer had Aanpak Ring Zuid te weinig tijd om het uitvoeringsplan voor het tunnelgebied, inclusief bouwkuip en zomerstremming, op alle onderdelen te controleren.

,,Wij moesten het de afgelopen weken inleveren en mogen pas na een positieve beoordeling beginnen. Aanpak Ring Zuid kon zich er in de zeer korte beoordelingstijd voor uitvoering niet snel genoeg van vergewissen dat alles veilig en beheerst kon gebeuren. Bestuurders hadden geen zekerheid en veiligheid hoort voorop te staan. Als je iets niet vertrouwt, stop je. Dat hebben we zelf met de Helperzoomtunnel ook gedaan.’’

Te weinig tijd om experts in te vliegen

Herepoort is volgens Kramer van mening dat het plan veilig en beheerst uitgevoerd had kunnen worden.

,,Maar wij maken een plan, de opdrachtgever controleert. Die moet er bijvoorbeeld van overtuigd zijn dat de damwand andere deelplannen niet in de weg zit. En vergis je niet, dit is heel complex. Het gaat om een zeer grote hoeveelheid documenten. Je hebt bijvoorbeeld geologen nodig die beoordelen wat de gevolgen zijn voor de grondwaterstand, die invloed heeft op de bomen in het Sterrebos en omliggende bebouwing. Er zijn, om maar wat te noemen, ook specialisten nodig die beoordelen of de damwand de warmte koude opslag van DUO zou kunnen beschadigen.’’

Volgens Kramer is er nog wel gekeken naar een alternatief. ,,Goedkeuring vooruit schuiven en de damwand alvast aanbrengen. Maar dat kan niet. Als de wand op een verkeerde locatie wordt aangebracht, haal je deze er niet zomaar meer uit. Aanpak Ring Zuid wil daarom een integraal ontwerp.’’

De noordbaan op de tijdelijke weg blijft in gebruik, de zuidbaan wordt op een later tijdstip overgezet naar de tijdelijke weg met smallere rijstroken. Herepoort werkt deze zomer verder met het viaduct bij de Brailleweg en het Vrijheidsplein. Het bedrijf heeft met Aanpak Ring Zuid afgesproken dat het nieuwe bouwplannen niet meer zo kort voor de bouwstart aanlevert. Kramer verwacht dat Herepoort de vertraging de komende jaren deels weer kan inlopen.

Nieuws

menu